DO: Öckerö kommun följer inte diskrimineringslagen

Av: 

Omni

Illustrationsbild
Illustrationsbild

Diskrimineringsombudsmannen, DO, granskade förra året Öckerö kommuns riktlinjer och granskningen visar att diskrimineringslagen inte efterlevs, skriver Göteborg Direkt. Kommunen saknar bland annat en skrivelse om att repressalier inte accepteras på arbetsplatserna, vilket är ett krav. Det är inte heller angivet vem som har ansvaret för att utreda trakasserier.

DO kräver att kommunen vidtar åtgärder för att rätta till bristerna.

Publisert:

LÄS VIDARE