PTS-granskning: Skärpning Postnord

Av: 

TT

I augusti i år fick PTS in omkring 180 klagomål gällande Postnords utdelning, jämfört med cirka 50 under motsvarande period 2021. Arkivbild.
I augusti i år fick PTS in omkring 180 klagomål gällande Postnords utdelning, jämfört med cirka 50 under motsvarande period 2021. Arkivbild.

Sedan i juni har fler klagomål än vanligt kommit in till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande Postnords utdelning.

Efter PTS granskning står det klart: Postnord lever inte upp till kraven.

Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor, säger att Postnord enligt tillståndsvillkoren är skyldigt att upprätta riskanalyser för att säkerställa att de bedriver en tillförlitlig postverksamhet.

Det här har inte skett, enligt Maraschin.

– Vi har fått indikationer framför allt genom en stor mängd klagomål till myndigheten från början av juni och in på hösten gällande utebliven eller väldigt försenad post. PTS ser väldigt allvarligt på att det här inte fungerar. säger han.

Samhällsviktig funktion

Enligt PTS granskning kom det exempelvis in omkring 180 klagomål i augusti i år jämfört med cirka 50 under motsvarande period i fjol.

Klagomålen är rikstäckande.

– Postnord fyller en samhällsviktig funktion. Det är många människor som är beroende av att de här försändelserna kommer fram till rätt person vid rätt tidpunkt, säger Maraschin.

Hon säger att PTS förväntar sig att Postnord tar kritiken på allvar och skyndsamt ser till att problemen åtgärdas.

– De har haft lång tid på sig att åtgärda det här nu.

Ser allvarligt på problemen

Senast den 20 januari ska Postnord lämna in en riskanalys och en handlingsplan för att komma till rätta med problemen.

Agnes Karlsson, produktionsdirektör på Postnord, säger att postoperatören ser allvarligt på att man inte har lyckats med sitt samhällsuppdrag. Ambitionen var att lösa problemen redan i november – något som inte lyckades fullt ut, enligt Karlsson.

Hon säger att problemen beror på hög sjukfrånvaro och en hög personalomsättning på sommarvikarier i kombination med mindre marginaler i trafiken – inte på grund av en bristande produktionsmodell.

TT: Hur ser ni på de risker som kan uppstå när försändelserna inte kommer fram?

– Vi är jättestolta över vårt samhällsuppdrag. Vi vill kunna leverera på vårt löfte om 95 procent inom två dagar. Vi ska säkerställa att vi klarar av att leverera.

Karlsson framhåller att man nu försöker arbeta fram en hållbar lösning på bristerna.

Publisert:

LÄS VIDARE