Strandhäll om ny könslag: Tokigt, ärligt talat

Johanna Ekström/TT

Publicerad 2024-03-21

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor. Arkivbild.

I april väntas riksdagen rösta om en ny könstillhörighetslag.

Men Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor, är skarpt kritisk mot egna partiets linje i frågan.

– Det är tokigt, ärligt talat, säger hon.

Den nya könstillhörighetslagen ska göra det enklare att byta juridiskt kön.

KD och SD är emot, men enligt företrädare för både M och S i riksdagens socialutskott råder en bred enighet bland riksdagspartierna om att gå vidare med lagen i april.

Något som Annika Strandhäll, tidigare bland annat socialminister, är kritisk till.

– Det är tokigt, ärligt talat. I Sverige brukar vi normalt sett när vi beslutar om lagstiftning som kan påverka barn och unga ha både hängslen och livrem. Det är en försiktighetsprincip som ska råda, säger hon.

Hon var tidigare för en ny lag, men har svängt i frågan och hänvisar till nya forskningsslutsatser. En sak som Strandhäll tycker behöver utredas ytterligare är varför så många flickor diagnosticeras med könsdysfori.

– Vi har haft en ökning av unga flickor med könsdysfori på ungefär 1 500 procent de senaste tio åren. Det finns också en tydlig samvariation med olika typer av psykiatriska tillstånd eller diagnoser, som autism, säger hon och fortsätter:

– Från S-kvinnors sida vill vi att vi pausar det här och avvaktar tills det kommit ytterligare forskning som kan förklara den här ökningen.

Annika Strandhäll tror trots allt att möjligheten att förslaget inte skulle röstas igenom är ”mycket, mycket liten”.

Betyder det här att du kommer att rösta mot partilinjen i frågan?

– För min egen del får jag återkomma kring hur jag ska göra. Men frågan är allvarlig, det har jag varit tydlig med.