Edward Blom om nya rekommendationerna: ”Larvigt”

Publicerad 2023-09-12

Dricker du fyra små glas vin under en kväll har du ett riskbruk, enligt Socialstyrelsen.

Och då bör du erbjudas vård.

– Det blir ju larvigt. Det här känns bara som ett verklighetsfrånvänt moraliserande, säger Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker.

Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer vad gäller så kallat riskbruk av alkohol väcker känslor.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd till den som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar en liten starköl eller ett litet glas vin.

Nivån har skärpts rejält för män – för kvinnor är den oförändrad – efter ny forskning som visar att män löper större risk än vad man tidigare har trott att drabbas av alkoholrelaterade skador.

”Kan bli lite farligt”

Men den är alldeles för låg, tycker Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker.

– De här råden är så låga att man inte ens kan ha en traditionell middagsbjudning en gång i månaden. I mitt liv vill jag kunna bjuda på en middag, eller gå på en fest, i alla fall en gång i veckan. Med fördrink, förrättsvin, varmrättsvin, efterrättsvin och grogg efter maten går det inte hålla sig under fyra glas, säger han.

Kan du förstå Socialstyrelsens uppgift som myndighet?

–  Ja, det kan jag. Alltför vidlyftigt drickande kan få negativa konsekvenser. Men jag tror att det kan bli lite farligt med så låga rekommendationer, och att man ska erbjudas hjälp att söka vård om man dricker fyra glas öl vid två tillfällen under en månad. Risken blir att man tappar fokus på det som är ett riktigt riskbeteende. Då blir rekommendationerna på något vis irrelevanta, om ingen kan rätta sig efter dem.

Han poängterar att det finns mycket i människors levnadsvanor som kan ge skador eller sjukdomar.

”Moraliserande”

– När man kommer ner på så låga nivåer så är frågan om det är någon idé överhuvudtaget att ha någon rekommendation. Då kan man ju lika gärna säga att ja, vill man köra nolltolerans vad det gäller faror i sitt liv så kanske man ska låta bli alkohol och bilkörning och slalom och chips och rött kött.

– Jag kan inte låta bli att tro att det finns en moraliserande tendens här, en liten baktanke om att det är väldigt trevligt att detaljstyra folks liv och göra andra människor mindre lyckliga.

Du kommer inte att följa de här rekommendationerna?

– Nej, det kommer jag inte att göra. Personligen kan jag säga att risken är värd att ta om vi talar att leva ett normalt liv.

Verklighetsfrånvänt moraliserande, anser Edward Blom om Socialstyrelsens nya alkoholrekommendationer.

Ny forskning

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, förklarar varför rekommendationerna finns – och nu justeras.

– Vår roll är att ge rekommendationer till hälso- och sjukvården om stöd till personer med riskbeteende och vilka metoder man ska använda. Då har vi på bas av ny forskning justerat rekommendationerna om nivåer för när man bör erbjudas det stödet.

Han förtydligar:

– Det här är inte en rekommendation till allmänheten, men jag förstår att man läser det på det viset, eftersom det är en normering vi talar om.

Många läsare har reagerat på antalet enheter som rekommenderas, vad kan du säga om det?

– Det är den nivå där forskningen har sett att det finns en hälsorisk vad gäller intag av alkohol. Däremot är det upp till individen själv hur man vill leva och vilka risker man vill ta. Socialstyrelsen talar inte om för människor hur de ska göra. Vi talar om när det är rimligt att erbjuda stöd och vård i hälso- och sjukvården, och när man tydligt kan se hälsorisker.

”Väljer som man vill”

Är en person missbrukare som dricker mer än fyra starköl på en månad?

– Vi pratar hellre om skadligt bruk eller beroende. Om man ofta dricker över nivån så är det i någon mån ett skadligt bruk och har en hälsoeffekt. Ett beroende är något annat, då har kroppen och psyket vant sig så mycket vid alkohol att man inte längre med viljekraft kan avstå från att dricka. Där kan man få hjälp i primärvården, stödlinjer eller speciella kliniker.

Finns det en risk att folk inte följer rekommendationerna för att de anser att de är irrelevanta?

– Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet. Vi måste basera våra rekommendationer på den kunskap som finns. Det är tydligt i kunskapen att vid de nivåerna där vi rekommenderar att man ska överväga att erbjuda hjälp och stöd, så finns en hälsokonsekvens av konsumtionen. Många kanske dricker mer än så, man väljer som man vill. Vårt ansvar är att sjukvården ska kunna informera och ge vård, och det måste bygga på hur det är, inte vad människor tycker.

Arkivbild.

Följ ämnen i artikeln