Fler avhopp från kurser på engelska

Jens Bornemann/TT

Publicerad 2023-09-14

Att plugga på engelska kan ha negativa effekter jämfört med en kurs på svenska, enligt en ny studie. Arkivbild.

Undervisning på engelska har blivit allt vanligare vid svenska universitet och högskolor.

Samtidigt kan kurser på engelska både ha fler avhopp och ge sämre studieresultat än motsvarande kurs på svenska, enligt en studie från KTH och Chalmers.

Forskarna delade slumpmässigt in drygt 2 200 studenter i en engelskspråkig och en svenskspråkig introduktionskurs i programmering.

Kursen var helt digital och studenterna kunde studera i egen takt. Det visade sig dock att de som läste på engelska fick betydligt sämre resultat jämfört med kursen på svenska.

De som läste på svenska svarade i genomsnitt rätt på 73 procent fler testfrågor som ingick i kursen. Dessutom hoppade 25 procent fler studenter av den engelskspråkiga versionen.

”Det är viktigt att komma ihåg att en enskild studie inte bör användas som utgångspunkt för en radikal förändringsagenda vad gäller språk- eller utbildningspolitiken inom högre utbildning, vare sig på lokal eller nationell nivå”, säger Hans Malmström, som är biträdande professor på Chalmers, i ett pressmeddelande.

”Men vi tror att resultaten från den här forskningen kan bidra till en mer informerad diskussion om konsekvenserna av att använda engelska som undervisningsspråk”.