Antal bekräftat dödade ryska soldater stiger

TT

Publicerad 2023-07-01

Ryska rekryter kliver ombord ett tåg i Prudboj utanför Volgograd i september förra året. Arkivbild.

Minst 26 800 ryska soldater har stupat i det fullskaliga kriget i Ukraina, enligt en genomgång där varje person har sökts upp och identifierats med namn. Mörkertalet antas vara väldigt stort.

26 801 personer som har stridit för Ryssland i Ukraina och stupat har kunnat identifieras på andra vis, enligt den oberoende ryska nyhetssajten Mediazona och brittiska BBC, som samarbetar i efterforskningarna.

De uppdaterar det bekräftade dödstalet med jämna mellanrum och den senaste uppdateringen kom på fredagen. Då hade de kunnat hitta ytterligare drygt 1 200 dödsfall under de senaste två veckorna. I arbetet söker de bland annat igenom öppet källmaterial på nätet, dödsannonser i tidningar och besöker kyrkogårdar för att hitta nygrävda gravar.

”Det riktiga dödstalet är mycket högre. Dessutom är det inte känt hur många soldater som saknas eller har tillfångatagits”, understryker Mediazona.

Det är inte känt exakt hur många soldater som har stupat i kriget i stort. Rysslands och Ukrainas uppgifter om motståndarens förluster överdrivs regelmässigt.

I början av maj sade sig USA:s regering bedöma att omkring 100 000 ryska soldater hade oskadliggjorts bara sedan årsskiftet, varav fler än 20 000 då skulle ha blivit dödade.

Nästan en femtedel av de stupade som har kartlagts är fångar som har värvats till kriget från ryska fängelser.

Stupade soldater som har stridit för de Rysslandsutropade så kallade folkrepublikerna i östra Ukraina har inte räknats in i dödstalet ovan.