Sjukvårdspersonal inom Västra Götaland gör 520 personers jobb - på övertid

1 av 2
NYHETER

520 årsarbetare – så många skulle Västra Götalands region behöva anställa för att sjukvårdspersonal med innestående övertid skulle kunna ta ut den visar en granskning gjord av Vårdförbundet.

– Som det är just nu är det bara hallaballo, säger Susanne Blom Persson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Det var i samband med signaler om att fler och fler medlemmar fick jobba alltmer övertid för att täcka upp som Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland bestämde sig för att granska all övertid som registrerades för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper under 2015.

En nyhet som tidningen Vårdfokus var först att berätta om.

Sammanställningen omfattar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor i regionen och i de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Och det är skrämmande siffror som framkommer utifrån övertidsstatistiken.

Behöver anställa 520 heltidsarbetare

Enligt Vårdförbundets uträkning skulle Västra Götalandsregionen och kommunerna tillsammans behöva anställa 520 heltidsarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper för att all innestående tid skulle kunna tas ut – 444 i regionen och 76 i kommunerna.

Övertidssiffrorna visar även tydligt att de sjuksköterskor och barnmorskor som i dag finns inte är tillräckligt många - då dessa två yrkesgrupper står för flest övertidstimmar.

Flera av medlemmarna vittnade även om att de saknade tid för återhämtning och att det var svårt att få ut övertidstimmarna i ledig tid.

”Om våra medlemmar måste arbeta så mycket övertid som visas här och sen inte heller har möjlighet att få ut sin inarbetade tid eller semester, då är vi bevisligen för få. Detta måste nu politiker och arbetsgivare förstå och ta till sig”, skriver de ansvariga bakom granskningen i en debattartikel i Mariestads-Tidningen.

”Piskan på oss”

Susanne Blom Persson, sjuksköterska och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, är en av tre som gjort sammanställningen och skrivit debattartikeln.

– Just nu är det piskan på oss. Om det finns en schemalucka så måste någon ta den, annars måste vi stänga vårdplatser och det får vi inte.

Hon och kollegan Anki Ahlgren förklarar att det är personalen och inte arbetsgivaren som i slutändan får ta ansvar för bemanningen.

– Att säga nej när man blir uppringd på sin privata mobiltelefon hela tiden är inte lätt. Framförallt då man vet vilken sits man sätter sina kollegor i och som sjukvårdspersonal känner vi alltid krav på att vi måste ställa upp så att patienterna kan få sin vård.

Enligt Vårdförbundet hävdar arbetsgivarna i både Västra Götaland men också på andra platser i landet, att antalet anställda sjuksköterskor är fler än någonsin tidigare, vilket Susanne Blom Persson och Anki Ahlgren menar inte stämmer.

– Om det såg ut så här under 2015 så saknas det nog ännu mer nu.

”Nu är det bara hallaballo”

De tillägger även att arbetsbelastningen för personalen har förändrats under årens lopp.

– De patienter som jag hade på min avdelning när jag började som sjuksköterska 1987 är hemma i dag och de som låg på IVA då är i dag på min avdelning. Det har skett en förflyttning samtidigt som vi har blivit bättre på att vårda, men det ställer samtidigt högre krav på kompetens i vår profession, säger Susanne Blom Persson och fortsätter:

– För att klara den kompetensförsörjningen måste arbetsbelastningen minska, arbetstiderna och arbetsmiljön bli bättre och lönerna bli mer jämställda. Det är vårt samlade motto just nu. Som det är just nu är det bara hallaballo och så kan vi inte ha det.

”Sliter på våra medarbetare”

I ett mejl till Aftonbladet skriver Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götaland, att man följer övertiden varje månad och att det är ett problem.

– Det sliter på våra medarbetare och ger en dålig arbetsmiljö. Övertid är ett verktyg som vi som arbetsgivare måste handskas varsamt med.

Ann-Sofi Lodin säger att bland de över 10 000 sjuksköterskor som arbetar inom regionen så jobbar vissa mycket övertid men inte alla.

– Men för de som gör det så inskränker det på deras fritid. Vår utgångspunkt och det vi jobbar aktivt för är att minska övertiden.

Hur då till exempel?

– Dels genom arbete med mer kontinuerlig arbetstidsförläggning och fördelning av övertid på fler medarbetare. Sen genom att använda alla medarbetares kompetens på bästa sätt och förbättra chefernas förutsättningar.

ARTIKELN HANDLAR OM