Jasmine fick piller som kan öka självmordsrisk

NYHETER

Jasmine Bergström, 13, fick antipsykosmedicin som inte ska ges till barn – och som riskerar att förvärra en depression.

– Vi har sett att psykofarmaka används för att lugna placerade barn, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

1 av 4 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD

Vår granskning avslöjar att Jasmine var hårt medicinerad.

Hon hade sagt att hon hör röster som förbjuder henne att äta och sova.

Då fick hon antipsykotisk medicin.

Senare tog hon tillbaka det hon sagt om röster. Men medicinen måste hon ta.

Självmordstankar en av biverkningarna

På listan över vanliga biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 10 som tar den antipsykotiska medicinen står: “självmordstankar” och “försämring av depression”.

Självmordstankar kan bli värre när behandlingen påbörjas, eller om den plötsligt avbryts. Risken ökar att bli “mer orolig och rastlös”.

Och – den ska inte ges till barn.

– De flesta psykofarmaka har testats och studerats på vuxna, säger Peter Salmi på Socialstyrelsen som skrivit en rapport om användningen av psykofarmaka bland placerade barn och unga.

Ändå skrivs psykofarmaka ut till barn. Det ökar kraven på läkarna att noga följa upp hur barnen mår av medicinen.

I stället får placerade barn sämre vård än andra barn. De träffar fler läkare. De har medicinen längre tid än andra och har ökad risk för biverkningar,

”Kunskapen är begränsad”

– Kunskapen om långtidseffekterna bland barn är mycket begränsad, i synnerhet om preparaten kombineras, säger Peter Salmi.

Användningen av psykofarmaka är mångdubbelt högre hos placerade barn och unga jämfört med jämnåriga i befolkningen. Vanligt är att de kombineras med ADHD-medicin, trots effekten inte är undersökt.

– Vi såg att psykofarmaka användes i lugnande syfte, snarare än att behandla till exempel psykoser, säger Peter Salmi.

När Jasmine tar sitt liv har hon nyligen slutat ta psykosmedicinen. Hon ges ADHD-medicin och två andra mediciner, för att bli lugn och för att somna. Dessutom lugnande Atarax, “vid behov”.

– När jag såg henne sista gången upplevde jag henne livlös, tom i ögonen, säger Elham Norouzi, moster till Jasmine.

Gick ner i vikt

Samma dag hon tar sitt liv träffar hon en psykiater. Han för på tal att ytterligare höja dosen för hennes ADHD-medicin, en typ av amfetamin. Jasmine säger nej och tycker att hon blir “seg”.

Jasmine har magrat, gått ner sex kilo i vikt.

Obduktionen av Jasmine visar ett så högt värde av amfetamin att rättsläkaren skriver: “En sådan koncentration kan ses vid missbruk”.

ARTIKELN HANDLAR OM