Fortsatt låga vattennivåer i stora delar av landet

avMaja K Nilsson

NYHETER

Flera kommuner har vattenbrist och har därför också infört bevattningsförbud.

–Men värst är det för de med privatbrunn och för de med lantbruk, där kan det bli katastrof för den enskilda, säger Björn Holgersson, hydrogeolog så Statens Geologiska undersökningar, SGU.

1 av 2 | Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hydrogeologen varnar för att torkan kan medföra katastrofala följder för jordbrukare.

Det råder brist på vatten både i privata brunnar och i de stora vattenreservoarer där kommunerna tar vatten i stora delar av landet.

– Just nu är det torrt överallt, framförallt är det lägre än normalt i sydöstra Sverige. Det finns ett underskott av grundvatten och det är lägre än tidigare år, säger hydrogeologen Björn Holgersson.

Svenskt vatten har ingen sammanställning över de som infört bevattningsförbud, men enligt deras hemsida så var 17 kommuner listade i slutet av juni.

På Gotland har inte förbud införts men läget är allvarligt.

– Gotland är ett sådant ställe där man dikat ut och dränerat, det är en trend man ser efter att allt fler söker sig till Gotland på sommaren. Det gäller även andra sommarstugeområden, de drabbas hårt när grundvattennivån sjunker.

Vattennivån i Göta kanal under det normala

Vattennivåerna i Vättern och Roxen är låga medan sjön Asplången har sänkts ytterligare. Vattennivån innebär att båtar med djup över 2,40 inte kan ta sig fram på sträckan Norsholm och Carlsborg.

Enligt TT har därför bolaget Strömma beslutat att inte köra längre än sträckan Göteborg Norsholm, därefter körs resenärerna vidare med buss. Det var senast 40 år sedan som vattnet stod så lågt i kanalen.

Vad beror det på att det är lägre än vanligt nu?

– Det kan vara i en klimateffekt i kombination med att det varit en torr vinter och vår. Det som gör att nivåerna sänks främst nu är att växterna är som mest aktiva på vår och sommar, om växtligheten kommer i gång tidigt på våren så tas också en större mängd vatten upp, därmed minskar grundvattenbildningen, säger Björn Holgersson.

30 miljoner för att hitta vattenreserver

I juni var grundvattennivå under det normala i Götaland, Svealand och södra Norrland. I stora delar av södra Sverige är gundvattennivåerna under eller mycket under de normala nivåerna.

Grundvattnet i de stora magasinen som försörjer kommunerna med vatten är under det normala i större delen av landet.

– Men värst är det för de med privatbrunn och för de med lantbruk, där kan det bli katastrof för den enskilda när brunnar sinar. De flesta kommunerna har vattenreserver att ta av, säger Björn Holgersson.

Men de låga vattennivåerna är inte bara av ondo.

– I och med att det blir vattenbrist så satsas det också för att bevara och skydda vattenområden. Regeringen gick nyss ut med att de satsar 30 miljoner kronor per år för att bevara och och anlägga våtmarker. Det finns vatten, men vi måste ta tillvara på det vi har men också leta efter fler reservoarer. Det handlar om en långsiktig planering.

I början av nästa vecka släpps nya rapporter från SGU om grundvattennivån.

ARTIKELN HANDLAR OM

Svealand

Sverige

Lantbruk