Vapen ledande dödsorsaken bland unga i USA

TT-AFP

Publicerad 2022-05-27

Vapen som tagits i beslag av myndigheterna i området kring Los Angeles, Kalifornien. Arkivbild.
Vapen som tagits i beslag av myndigheterna i området kring Los Angeles, Kalifornien. Arkivbild.

Skjutvapen har gått om trafikolyckor som den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i USA. Officiell statistik visar en kraftig ökning av dödsskjutningar, medan säkerheten i trafiken förbättrats.

Enligt USA:s folkhälsomyndighet CDC dog 4 368 barn och tonåringar upp till 19 år av skjutvapen år 2020, det senaste året som det finns statistik i från. Nästan två tredjedelar av fallen är mord.

Som en jämförelse var antalet döda i trafikolyckor i åldersgruppen 4 036. Gapet mellan de två kategorierna har minskat i takt med att trafiksäkerheten ute på vägarna förbättrats, och 2020 gick skjutvapen upp som ledande dödsorsak.

Statistiken sammanfaller med andra uppgifter om att vapenvåldet ökade under pandemin. Anledningen är oklar, men det är inte troligt att vapenvåldet går ner igen till samma nivåer som före pandemin, skriver New England Journal of Medicine.

De som oftast drabbas av det dödliga vapenvåldet är svarta barn och tonåringar, därefter kommer amerikanska urinvånare och spansktalande. Risken för pojkar att dö av vapenvåld är sex gånger så stor som för flickor.

Statistiken visar också att även om masskjutningar som den i Uvalde väcker skräck, utgör de bara en liten del av det totala, dödliga vapenvåldet bland barn och unga.