Larmet från regionerna: Smittan ökar igen

Trenden är tydlig i flera regioner: smittan ökar igen. Nu sprider sig oron för att Sverige ska drabbas av samma akutläge som stora delar av övriga Europa.

Upp 39 procent på en vecka

Stabsläge Distansundervisning Ansträngt i akutvården

Här ökar och minskar smittspridningen

Åldersgrupperna som sticker ut