Klimatexperterna: ”Vi måste ändra våra vanor nu”

Rasande bränder, översvämningar och extremväder – om bara några år kan jordens medeltemperatur vara 1,5 grader varmare.

Men vad kan vi själva göra för att minska vår klimatpåverkan?

– En av de viktigaste omställningarna vi kan göra är att jobba mindre, säger David Jonstad, journalist och författare.

På måndagen släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport som visar att den globala medeltemperaturen kommer ha passerat 1,5 graders uppvärmning redan om 20 år.

Rapporten visar också att  koldioxid är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna, även om andra växthusgaser och luftföroreningar också påverkar klimatet.

Samtidigt har mänskliga handlingar stor potential att bestämma klimatet i framtiden.

David Jonstad är journalist, författare och föreläsare, som bland annat riktar in sig på hur människor kan göra omställningen till ett verkligt hållbart samhälle.

En av de viktigaste omställningarna vi kan göra är att jobba mindre, enligt honom.

– Skälet till det är att konsumtionen är det som främst driver på utsläppen. Det spelar inte så stor roll hur klimatmedvetna vi känner oss, om vi fortsätter konsumera så mycket som vi gör idag.

– Jag kan inte se hur vi ska klara klimatomställningen om vi inte radikalt minskar vår totala konsumtion, säger han.

David Jonstad.
David Jonstad.

Om vi ska klara klimatmålen bör de bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år. För en person i Sverige motsvarar det en tur- och returresa till södra Spanien.

I nuläget står varje person i Sverige i genomsnitt för för åtta ton utsläpp per år, enligt Naturvårdsverket.

Konsumtionen drivs inte enbart på av att vi har pengar i plånboken, utan också av att vi blir stressade av att jobba mycket, enligt David Jonstad.

– Jag tror att man löser en del viktiga bitar om man har möjligheten att minska sin arbetstid. Ens liv blir mindre stressigt och man kan göra de klimatbra valen, som att cykla eller ta tåget. Med en lägre inkomst kommer också ens utsläpp per automatik att bli lägre genom att man konsumerar mindre, säger han, och tillägger:

– Det här innebär såklart en enorm omställning, både för den enskilde och för samhället, men vi kommer inte runt detta: det är varken möjligt att shoppa oss till ett bättre liv eller en hållbar värld.

Anders Wijkman
Anders Wijkman

”Konsumera mindre och annorlunda”

Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen då klimatlagen togs fram, menar att vi måste ändra den rådande ekonomiska modellen om vi ska klara klimatmålen. Enligt honom är våra konsumtionsvanor även en av de största bovarna.

– Vi har en ekonomi som drivs av materiell konsumtion. Den går till överdrift, först och främst i den rika världen. På en planet som är ändlig kan vi inte fortsätta att hela tiden öka vår materiella konsumtion. Klimatförändringen accelererar och viktiga ekosystem förstörs. Men det vill de flesta ekonomer inte lyssna till, säger han.

”Måste ske nu”

FN:s klimatrapport visar att klimatförändringarna kommer att öka i samtliga regioner under de kommande decennierna.

Vid 1,5 grader varmare hotar ökade värmerekord, mer extrema väder, längre värmesäsonger och kortare köldsäsonger. Vid 2 graders global uppvärmning kommer den extrema hettan oftare att nå kritiska trösklar för jordbruk och hälsa.

För att förhindra det måste vi minska våra utsläpp med 10 procent per år, och det måste ske nu, enligt Anders Wijkman.

– Vi är snart 8 miljarder människor på jorden och vi måste tänka om. Livskvalitet handlar inte bara om prylar. Det är upplevelser, det är relationer, det är hälsa och god miljö, säger han.

För en privatperson kan förändringarna även handla om hur man reser eller hur man äter.

– Att konsumera både mindre och annorlunda blir ett viktigt steg. Bor man i en storstad behöver man inte ta bilen, utan man kan cykla eller åka kollektivt till exempel. Vi kan även radikalt minska all den mat som vi slänger.

– Om man går på en restaurang idag kan jag garantera att minst en tredjedel av maten där slängs. Restauranger där maten vägs – och man betalar efter vikt – har däremot inget spill. Det visar att det går att ändra våra vanor.

Frida Hylander
Frida Hylander

”Vi måste gå samman”

Frida Hylander är legitimerad psykolog på klimatpsykologerna. Om man vill göra förändringar som är bra för klimatet bör man främst tänka på vilka områden som ger störst effekt, enligt henne.

– På ett individplan handlar det om att avstå från att flyga, byta till förnyelsebar el, äta vegetariskt eller veganskt, avstå från att åka bil samt flytta sina pengar till hållbara fonder, säger hon.

Om man gör flera små förändringar på en gång kan det kännas överväldigande, fortsätter hon.

– Det är viktigt att vi gör långsiktiga förändringar och att vi gör det tillsammans. Under pandemin har många varit beredda att avstå från en hel del saker under en period, men nu tar många igen det. Om vi ska klara det här måste vi gå samman.

Däremot är det inte på det individuella planet som de stora förändringarna måste ske, enligt Frida Hylander.

– Även om vi gör ändringar på ett individuellt plan måste vi också trycka på och granska våra politiker. Jobbar man på en stor arbetsplats som står för höga utsläpp kan man till exempel gå ihop på arbetsplatsen och föreslå nya och bättre klimatförslag på företaget där man jobbar.

– Vi måste rikta in oss tidigare i kedjan mot att förändra politiken, produktionen, lagarna och policyerna.

Publisert:

LÄS VIDARE