Karin Tegmark Wisell: ”Resurser ska användas där de gör mest nytta”

Från och med onsdag stänger covidtestningen för allmänheten.

Ett av skälen är att det blir för dyrt, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

– Ja, men absolut. Samhällets resurser ska användas där de gör mest nytta, säger hon till SVT.

På onsdag 9 februari upphör de allra flesta av restriktionerna. Samtidigt uppmanas regionerna att sluta testa alla med symtom på covid-19. I stället ska testning och smittspårning fokuseras på sjukvården och äldreomsorgen.

– Vi har kommit till den punkten att kostnaderna för testning och relevansen av den inte längre är försvarbar, säger Karin Tegmark i Agenda på söndagskvällen.

”För dyrt? Absolut”

Hon poängterar att sjuka personer fortfarande ska stanna hemma och att smittspridningen är så omfattande att cirka hälften av de som testar sig får positivt svar.

Är det för dyrt för samhället i förhållande till vad det ger? frågade programledaren om den slopade testningen.

– Ja, men absolut. Samhällets resurser ska användas där de gör mest nytta. Ska vi ha omfattande testning för alla som kan ha covid-19 skulle det innebära kanske en halv miljard i veckan, ungefär. Två miljarder i månaden.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Men om det hjälper oss att ha koll på det här viruset, är det inte värt det?

– Om det skulle bidra till en bättre kontroll som var väsentligt annorlunda än vad vi kan ha med andra övervakningssystem – ja, då skulle det vara värt det.

FHM: Så har vi koll ändå

Folkhälsomyndigheten bedömer alltså att det finns andra sätt att hålla koll på smittan.

– Nu har vi omfattande testning inom hälso- och sjukvården, inom äldreomsorgen och vi har också olika typer av övervakning där vi fångar upp vad det är för varianter som cirkulerar i samhället. Den behöver vi också anpassa nu så att den görs så ändamålsenligt som möjligt.

 Samhällets resurser ska användas där de gör mest nytta, säger Karin Tegmark Wisell till Agendas programledare Anna Hedenmo.
Samhällets resurser ska användas där de gör mest nytta, säger Karin Tegmark Wisell till Agendas programledare Anna Hedenmo.

Danmark och Norge har kvar allmän testning trots att de flesta restriktioner plockas bort.

– Det är fortsatt viktigt att testa vid symtom. Det kan också ha en klinisk relevans för den enskilda patienten. Om symtomen utvecklas till allvarlig sjukdom behöver vi fortfarande en diagnos: Är det covid-19, influensa eller något annat? säger Søren Broström, direktör vid danska Sundhetsstyrelsen, till Agenda.

Tegmark Wisell: ”Förhålla oss till lagen”

Att Folkhälsomyndigheten gör en annan tagit ett annat beslut beror delvis lagstiftningen, enligt Karin Tegmark Wisell:

– Vi får förhålla oss till den lagstiftning som finns. Det står inte där att Folkhälsomyndigheten kan tycka och tro vad som är bäst utan det står att vi måste sätta det i proportion till samhällets resurser.

– Kostnaden kontra vinsten har varit den balans som har gällt under hela pandemin. Den är vi satta att bedöma utifrån de förutsättningar som finns i Sverige.

Publisert:

LÄS VIDARE