"Gängmedlemmar är lojala mot kriminaliteten"

Av:  TT

Det kriminella gänget Loyal to familia (LTF) marknadsförde sig hårt med exempelvis luvtröjor med sin logga på. Sedan hösten 2018 har LTF varit förbjudet i Danmark. Arkivbild.
Det kriminella gänget Loyal to familia (LTF) marknadsförde sig hårt med exempelvis luvtröjor med sin logga på. Sedan hösten 2018 har LTF varit förbjudet i Danmark. Arkivbild.

Gänget Loyal to familia har blivit upplöst i Danmark, men förbudet är inget magiskt trollspö mot gängkriminalitet.

– Gängmedlemmar är lojala mot kriminaliteten, säger kriminologen David Sausdal.

Det innebär dock inte att gäng kan förbjudas på löpande band i Danmark.

Över 100 lädervästar med gängnamnet och titlar som ”president” och ”kapten” upphittade hos en skräddare. Tydliga regler om en klädkod, en form av a-kassa till fängslade medlemmar och en hierarkisk struktur. Och en handskriven lapp med värderingar.

Med hjälp av bland annat denna bevisning och tidigare domar mot gängmedlemmar har danska domstolar slagit fast att det kriminella nätverket Loyal to familia (LTF) dels är att betrakta som en förening och dels att dess syfte är ”verka med våld”.

I början av september upplöste Danmarks högsta domstol LTF genom att bekräfta domar i tidigare rättsinstanser.

”Rättshistoria”

– Det är rättshistoria. Jag är otroligt glad och lycklig över att högsta domstolen nu säger att något sådant här ska vi inte ha i Danmark, sade De Konservatives partiledare Søren Pape Poulsen när domen kom.

Under sin tid som justitieminister var Pape Poulsen drivande för en upplösning av LTF. Politiker och polisen ser förbudet som ett nytt verktyg mot gängbrottslighet, men frågan är hur effektivt förbudet är.

– Det är svårt att säga exakt vad effekten blir eftersom det är en ny situation, säger den danske kriminologen David Sausdal, som forskar vid Center for Global Kriminologi vid Köpenhamns universitet och är lektor på Lunds universitet.

– Det man vet är att gängkriminella är uthålliga och när man tittar på forskningen har det funnits andra större åtgärder för att begränsa gängkriminaliteten, exempelvis de olika gängpaketen i Danmark. Än så länge har de paketen inte varit en obetingad succé, även om det på sistone har funnits en positiv tendens, fortsätter Sausdal.

Lojala mot kriminaliteten

Enligt Rigspolitiet har antalet gängkriminella i Danmark minskat under det senaste årtiondet. För tio år sedan var drygt 1 800 personer införda i polisens register som gängmedlemmar – i januari 2021 var siffran drygt 1 200 personer. Samtidigt har den siffran gått upp och ner genom åren, och antalet skjutningar, dödade och konflikter i gängmiljöer varierar från år till år.

– Det finns fortfarande gängmedlemmar och kriminella gäng i samhället. Och Loyal to familia existerar fortfarande, även om de inte är lika synliga på gatorna längre, säger David Sausdal.

För ett par år sedan hade LTF runt 250 medlemmar, men under sensommaren i år har siffran fallit till runt 100, enligt danska medier.

Gänget har även försökt att etablera sig i Sverige och ska ha haft avdelningar i Malmö och Helsingborg, men enligt Patrik Andersson, kommissarie vid polisens regionala underrättelseenhet, är inte Loyal to familia längre verksamt i Sverige som gäng att betrakta, skriver han i ett mejl till TT.

Signalerar värden

Forskningen visar också att kriminella inte är direkt lojala mot sin gängtillhörighet, uppger Sausdal.

– En gängmedlem kan lätt forma ett nytt gäng eller gå med i ett annat, redan existerande, gäng. Gängmedlemmar är lojala mot kriminaliteten. När man väl blivit gängkriminell är det svårt för dem att ta sig ur det, säger David Sausdal och fortsätter:

– Om jag skulle gissa eller värdera situationen tror jag tyvärr inte att förbudet kommer att vara så brottspreventivt som polisen och politikerna hoppas att det ska bli.

Han poängterar dock att det finns andra värden som förbudet mot LTF signalerar.

– Det har ett symbolvärde att man som samhälle markerar mot att ett gäng verkar genom ett brottsligt beteende. Loyal to familia har tydligt marknadsfört sin brottslighet och rekryterat genom varumärket LTF. Det har varit provocerande för vanliga medborgare, säger David Sausdal.

”Aggressiva i sin marknadsföring”

Poul Kellberg är föreståndare på den danska organisationen Comeback, som försöker hjälpa unga gängmedlemmar ur kriminaliteten. Han är kritisk till förbudet.

– Ett förbud mot gäng kommer inte lösa problemet, det vore naivt att tro det att det leder till att gängen försvinner. Jag förstår varför samhället vill skicka en signal, men gängen är tillräckligt olagliga som det är, säger Poul Kellberg.

Med socialrådgivare, psykologer, pedagoger och kriminologer i personalstyrkan försöker organisationen, som är verksam i Köpenhamn och Århus, leda unga kriminella in på en annan väg.

– Man kommer antagligen försöka förbjuda andra gäng nu, men faktum kvarstår: det kommer inte lösa problemet. Det kan till och med vara kontraproduktivt. När du inför ett gängförbud har du gett upp att lösa problemet, säger Kellberg.

Andra gäng kan förbjudas om varje specifikt fall uppfyller villkoren för att klassas som en förening och att dess syfte är att verka med våld, skriver Jørn Vestergaard, professor emeritus i straffrätt vid Köpenhamns universitet, i ett mejl till TT.

Prövas i rätten

Regeringen, polisen eller åklagarmyndigheten kan införa ett provisoriskt förbud mot ett gäng genom att lägga fram saken för domstolen, men därefter ska det prövas i rätten om det finns en bevismässig grund för ett slutgiltigt avgörande om gänget ska upplösas, skriver Vestergaard vidare.

Frederik Waage, juridikprofessor vid Syddansk universitet, är dock tveksam till att exempelvis mc-gängen Hells Angels eller Bandidos kan bli aktuella för en upplösning med omedelbar verkan.

Myndigheter har ”tidigare övervägt möjligheterna till att upplösa Hells Angels och Bandidos, men LTF-domen kan knappast åberopas direkt i syfte att upplösa dessa gäng, eftersom deras verksamhet och struktur skiljer sig väsentligt från LTF”, skriver Frederik Waage i ett mejl till TT.

Det är inte ens säkert att andra gäng per automatik kan bli upplösta med hjälp av den färska domen från den danska högsta domstolen (Højesteret).

Loyal to familias bruk av kännetecken, interna regler och hierarkiska uppbyggnad gjorde att LTF stack ut och var en ”ganska speciell” rörelse. I nuläget ”finns det inte, så vitt jag vet, några andra gäng eller föreningar som är direkt jämförbara med LTF att en upplösning skulle vara helt uppenbar efter Højesterets dom”, skriver Waage.

Publisert: