Oron inför höstlovet: Då börjar den riktiga infektionssäsongen

Antalet coronafall ser stadigt ut att minska över landet.

Samtidigt ser flera län en liten ökning och är oroliga inför höstlovet.

– Vi går nu in i den riktiga infektionssäsongen, säger smittskyddsläkaren Christian Blomkvist i Region Kronoberg.

Smittspridningen av corona är låg i de flesta av landets regioner, visar länsstyrelsernas samlade lägesbild över pandemiläget.

Samtidigt rapporterar totalt nio län att man ser en svag ökning, något som fortsatt främst sker inom de yngre åldersgrupperna.

I Region Kronoberg bedöms smittspridningen just nu som måttlig.

Men det har sedan föregående vecka skett en fördubbling av antalet positiva fall – från 50-60 till 100 fall. De flesta i åldersgruppen 10-19 år och kopplas till ett utbrott på en högstadieskola.

Riktiga infektionssäsongen

Regionen flaggar även för det kommande höstlovet, och uttrycker oro över att smittspridningen vid samma tillfälle förra året ökade kraftigt.

– Vi har ju sett att det är en säsongsvariation på spridningen av detta viruset och vi går nu in i den riktiga infektionssäsongen. Så egentligen är det mer tidpunkten än själva lovet vi är oroliga över, eftersom det var vid denna tidpunkten förra året som smittspridningen tog fart igen och vi fick en andra våg, förklarar regionens smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Han konstaterar dock att utgångsläget i år är mer fördelaktigt än i fjol, då många nu är vaccinerade med en, två eller tre doser.

Samtidigt har restriktionerna slopats helt för fullvaccinerade.

– Faran är fortfarande inte över och vi ser fortfarande en måttlig smittspridning. Jag tror att vi kommer att få se en viss ökning under det kommande vinterhalvåret, men förhoppningsvis är vaccinationstäckningen så pass hög att ökningen inte blir så stor som förra året.

Ett covidtest undersöks vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild.
Ett covidtest undersöks vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild.

Klusterutbrott på skolor

Även Region Dalarna har de senaste två veckorna sett en svag ökning av antalet smittade, framförallt i Borlänge, Falun och Smedjebacken. Smittspridningen kopplas främst till skolor där klusterutbrott uppstått.

Samtidigt pågår vaccinationerna på skolorna i länet och cirka 21 procent av 12-15 åringarna i regionen har fått sin första dos. Dock skriver regionen att flera skolor har fått motta mejl och samtal från vaccinationsmotståndare och att vaccinationsmotståndare begärt ut kontaktuppgifter till skolsköterskor.

Region Södermanland skriver i sin lägesbild att antalet bekräftade fall ökat de senaste tre veckorna men att det fortsatt är på en låg nivå.

Framförallt är det i åldersgruppen 10-14 år och 35-40 år som ökningen syns och man misstänker att en fotbollscup kan ha bidragit till smittspridning.

I Region Norrbotten uppger smittskyddet att incidensen är fortsatt högre i Norrbotten jämfört med övriga landet. Totalt 56 procent av de positiva fallen utgörs av ovaccinerade personer och en majoritet av dessa är ungdomar.

Ställt in undervisning

Också i Region Västmanland, som vecka 41 hade landets högsta incidens med 79 bekräftade fall per 100 000 invånare, konstaterar att flest smittade är barn och ungdomar i åldersgruppen 10-19, och då främst högstadieelever.

Även Region Skåne skriver att flest fall hittas i åldersgruppen 10-19, vilket också är den åldersgrupp där antalet fall ökat mest. Den kraftigaste ökningen finns bland mellanstadiebarn men en märkbar ökning finns även i hög- och lågstadieåldern.

I Region Jönköping har man tillfälligt ställt in undervisningen och fritidsverksamheten i en vecka för en hel årskurs på en grundskola på grund av konstaterad covid-19-smitta och hög frånvaro.

Publisert:

LÄS VIDARE