Nu måste företag införa visselblåsartjänst

Malin Johanson/TT

Publicerad 2022-07-16

En ny visselblåsarlag trädde i kraft förra året. Nu införs krav på offentliga arbetsgivare och större företag för att medarbetare ska kunna larma om eventuella missförhållanden på sin arbetsplats.

Från och med den 17 juli måste en arbetsplats ha ett system eller kanal dit medarbetare kan rapportera och larma om missförhållanden som man upptäcker på sin arbetsplats.

Till en början gäller kravet offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda. Från och med den 17 december 2023 kommer det även att innefatta privata företag med minst 50 anställda.

– Det här ställer krav på att arbetsgivare ska se till att ha en intern kanal, en ordning för att kunna fånga upp missförhållanden som rör arbetet som finns av allmänt intresse, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin.

Kan riskera vite

Myndigheten har bland annat fått ett tillsynsuppdrag för att se till att arbetsplatser följer de krav som nu införs.

– Vi har till uppgift att se att arbetsgivare har kanaler, men vi har inte något uppdrag att gå in och kolla om kanalen är bra eller dålig eller hur den funkar. Men vi ska se till att man har ett system, att man har rutiner och att det är tydligt vad som gäller, säger hon och fortsätter.

– Ser vi att arbetsgivare inte har det här har vi möjlighet att påpeka detta och sedan har vi också möjlighet att förelägga vite om man inte ordnar det.

Enligt Erna Zelmin är lagstiftningen komplicerad och inte helt lätt att sätta sig in i alla gånger.

– Det är jätteviktigt att vi arbetar förebyggande i det här och att vi stöttar och informerar utåt hur man ska tänka i de här frågorna. Det är inte alldeles enkelt.

Omfattar fler

Den nya lagen som ska stärka skyddet för visselblåsare trädde i kraft i december i fjol och ersatte då den tidigare lagen som fanns. Den nya visselblåsarlagen ska ge skydd för anställda i all privat och offentlig verksamhet och omfatta fler än tidigare lag.

– Man tydliggör att när man har missförhållanden på en arbetsplats – korruption, mutor eller liknande – så kan man som arbetstagare påtala det och göra det anonymt, säger Erna Zelmin.

– Det här tydliggör att man ska ha sådana här kanaler och säkra anonymiteten och framför allt se till att stoppa det här, betonar hon.