Försöker omvända homosexuella – får miljoner i bidrag

De senaste dagarna har Aftonbladet rapporterat om omvändelseförsök i svenska frikyrkor.

Vi kan nu avslöja att många av församlingarna får miljoner i statsbidrag.

– Det är bedrövligt, säger Isak Reichel, chef på myndigheten för stöd till trossamfund.

Det är kulturdepartementet som avgör vilka trossamfund som ska få bidrag varje år. Under 2021 delade man ut totalt hundra miljoner kronor.

I lagen om stöd till trossamfund står att förbunden måste upprätthålla ”de grundläggande värderingar som samhället vilar på” för att ha rätt till stöd, men Aftonbladets granskning visar att flera frikyrkor och andra religiösa samfund bedriver omvändelseförsök av hbtq-personer.

– Självklart ska inte en skattekrona gå till en organisation som bryter mot principen om alla människors lika värde, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Myndigheten för stöd till trossamfund bestämmer inte vilka som ska få stöd, däremot ansvarar de för att se till att utdelningen går rätt till.
Myndigheten för stöd till trossamfund bestämmer inte vilka som ska få stöd, däremot ansvarar de för att se till att utdelningen går rätt till.

”Tillräcklig för att förlora bidrag”

Myndigheten för stöd till trossamfund bestämmer inte vilka som ska få stöd, däremot ansvarar de för att se till att utdelningen går rätt till. Isak Reichel är chef för myndigheten och säger att bidragen hade kunnat dras tillbaka om lagen såg annorlunda ut.

Han säger också att myndigheten kommer att titta närmare på samfunden efter Aftonbladets granskning.

– Regeringen har lagt in ett nytt förslag om en ny lag. Om den börjar gälla så skulle det här kunna vara tillräckligt för att förlora statsbidrag, säger han.

”De nya villkoren tydliggör att inga samfund som diskriminerar, utövar tvång eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska kunna få statligt stöd”, skriver Jeanette Gustafsdotter.
”De nya villkoren tydliggör att inga samfund som diskriminerar, utövar tvång eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska kunna få statligt stöd”, skriver Jeanette Gustafsdotter.

”Lättare frånta samfund stöd”

Lagen om stöd till trossamfund anses vara otydlig och därför tillsattes en SOU, en statlig offentlig utredning 2018 för att förtydliga den.

– Det var svårt för domstolarna att tolka lagen och svårt för samfunden att förstå vad som förväntades av dem, om de skulle kunna få stöd eller inte, säger Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap och ordförande för SOU:n.

Jeanette Gustafsdotter skriver också om den eventuella lagförändringen i sitt svar till Aftonbladet:

”Regeringen har nyligen presenterat nya demokrativillkor som föreslås träda i kraft 1 januari 2023. De nya villkoren tydliggör att inga samfund som diskriminerar, utövar tvång eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska kunna få statligt stöd. Alla trossamfund som tar emot stöd kommer då att prövas mot de nya villkoren. Det blir också lättare att frånta samfund stöd.”

Alla församlingar utom en av dem som Aftonbladet har granskat fick bidrag 2021. Jehovas vittnen fick totalt 2,3 miljoner kronor och pingstkyrkan drygt 11 miljoner kronor. 

Den SOU som Ulf Bjereld var ordförande för blev en proposition.
Den SOU som Ulf Bjereld var ordförande för blev en proposition.
Isak Reichel är chef för myndigheten för stöd till trossamfund och säger att bidragen hade kunnat dras tillbaka om lagen såg annorlunda ut.
Isak Reichel är chef för myndigheten för stöd till trossamfund och säger att bidragen hade kunnat dras tillbaka om lagen såg annorlunda ut.

Röstar i juni

– Första reaktionen är att det är förskräckligt att det här försiggår inom de trossamfund som finns. Man blir ju bedrövad, säger Isak Reichel, chef för myndigheten för stöd till trossamfund.

De granskade församlingarna anser själva att de följer grundläggande värderingar, trots att de har uttryckt missaktning mot homosexuella.

– Vi tror inte att människor kan bli lyckliga på det sättet helt enkelt. Gud tvingar ingen, men vill man vara kristen så får man acceptera vad Gud säger. Men det är ju en helt annan sak att hålla på att mobba människor, säger en pastor inom Jehovas vittnen.

Den SOU som Ulf Bjereld var ordförande för blev en proposition. Betänkandet har gått på remiss och i juni ska riksdagen rösta om utredningen ska bli lag. 

Publisert:

LÄS VIDARE