Johan Pehrson

Upploppsfrågor till partiledarna: Borde lagts ner med buntband

Av: 

Matilda Aprea Malmqvist

NYHETER

Hur kunde det ske – och hur ser vi till att det inte händer igen?

Många vill ha svar efter helgens våldsamma händelser.

Aftonbladet bad alla partiledare att besvara fem frågor om påskupploppen.

Vänsterpartiet: Nooshi Dadgostar

Vad tänker du angående påskens upplopp?

– Det som skett är oacceptabelt. Upploppsmakarna gav den hatspridande provokatören exakt det han var ute efter. Nu behöver våldsverkarna identifieras och ställas inför rätta för sina brott.

Varför tror du inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– Det behöver vi titta noga på. Nu behöver polisinsatsen utvärderas och så får vi dra slutsatser om polisens arbetssätt här.

Anser du att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– Alla de poliser som arbetat i helgen ska ha tack, de har gjort ett jättejobb. De platser som drabbats av upploppen är framför allt utsatta områden. Det är samhällets ansvar att se till att dessa platser blir trygga, varje dag. Där har polisen en nyckelroll. För att klarar av det behöver de få fler kollegor och en bättre möjlighet att göra sitt jobb, så att de kan agera mot dem som begår brott.

Vad anser du borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

– Polisens viktigaste uppdrag är att värna allmänhetens trygghet. Här behöver polisen utvärdera om så har gjorts. Det går till exempel att vägra tillstånd för allmän sammankomst, eller att ge demonstrationstillstånd på en annan tid eller plats. Det är inte att förhindra yttrandefrihet, det är att värna om allmänhetens trygghet.

Har detta påverkat ditt förtroende för polisledningen?

– Jag har förtroende för alla de poliser som jobbade under extremt tuffa förhållanden istället för att vara lediga och fira påsk. Däremot tror jag att det finns slutsatser att dra från ledningshåll, så att detta inte upprepas.

Nooshi Dadgostar.

Socialdemokraterna: Magdalena Andersson

Magdalena Andersson hänvisar till svaret hon skickade till Aftonbladet på måndagen.

Magdalena Andersson.

Miljöpartiet: Märta Stenevi

Vad tänker du angående påskens upplopp?

– Det våld vi har sett på en rad orter är fullständigt oacceptabelt. Det finns inga ursäkter för de här illdåden. Våldet drabbar främst de poliser som attackerats, men även hela samhället. Det skapar otrygghet och stora kostnader, och kan också leda till att människor i de drabbade områdena får svårare att få hjälp vid akuta händelser.

Anser ni att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– Det är uppenbart att resurserna inte var tillräckliga, polisen ska aldrig behöva backa och överge fordon. Det behövs fler poliser, både för att hantera akuta händelser och för det förebyggande arbetet med att bygga förtroende och skapa tillit i lokalsamhället.

Varför tror ni inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– Den frågan behöver polisen analysera och svara på. Polisen gör ju alltid en bedömning av hotbilden inför den här sortens händelser, men verkar ha överraskats av intensiteten och omfattningen av upploppen. Det kan både tyda på undermålig information, taktiska missbedömningar och svårigheter att få loss tillräckligt med resurser.

Vad anser ni borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

– Det är alltid lättare att vara efterklok. Men det är klart att jag kan fundera över delar i planeringen. Exempelvis verkar en del polisregioner på ett klokt sätt ha använt möjligheten att anvisa annan plats för demonstrationen och därmed ha fått ett ordningsläge som har varit mer hanterbart för polisen och drabbat omgivningen mindre. Sen verkar det varit anmärkningsvärt svårt att få till tillräckligt med resurser i exempelvis Örebro trots erfarenheterna från Linköping och Norrköping.

Har detta påverkat ert förtroende för polisledningen?

– Jag har förtroende för polisledningen. Men det som har hänt är en signal om allvarliga sprickor i samhället. Den utvecklingen måste vi bryta. Polisen behöver ha tillräckligt med resurser för att ha en hög närvaro i vardagen i alla utsatta områden och konsekvent kunna ingripa mot brott och ordningsstörningar, men också för att jobba långsiktigt relations- och tillitsskapande i samarbete med civilsamhälle och andra lokala aktörer.

Märta Stenevi.

Centerpartiet: Annie Lööf

Vad tänker du angående påskens upplopp?

– Det finns inga ursäkter överhuvudtaget för det råa och hänsynslösa våld mot poliser och allmänheten som vi nu ser. Våldsverkarna behöver mötas av rättssamhällets fulla kraft - gripas, och dömas till långvariga straff.

Anser du att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– I Jönköping fick vi se exempel på ett fungerande samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Råslättsborna vände ryggen till Paludan, kyrkan överröstade honom med kyrkklockorna och polisen fanns där med sin trygghetsskapande närvaro. Men så såg det inte ut på andra platser. Poliserna måste bli fler och de måste få använda sig av effektiva verktyg som behövs för att skingra våldsverkare och ta tillbaka kontrollen när situationer som det vi sett uppstår.

Varför tror du inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– Rikspolischefens bedömning var att de var för få till antalet. Regeringen har idag ett mål om att anställa 10 000 nya poliser till 2024, det går alldeles för långsamt. Vi måste höja polislönerna, uppvärdera polisyrket och satsa på polisernas arbetsmiljö för att de som redan är poliser ska fortsätta vara det och för att locka till oss förstärkningar till poliskåren.

Vad anser du borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

– Det finns inga ursäkter för våldet mot polisen och allmänheten. Det vi får komma ihåg är att det är polismyndigheten som planerar och organiserar sin verksamhet. Politikens uppgift är att se till att de får de resurser de behöver, men det är inte upp till mig att säga hur de ska utföra sitt uppdrag. Fler behöver lägga plakatpolitiken åt sidan och göra upp för att säkerställa långsiktig finansiering och rätt verktyg till Polisen – det vore för Sveriges bästa.

Har detta påverkat ditt förtroende för polisledningen?

– Jag har stort förtroende för Polismyndighetens ledning och alla de poliser som dag och natt kämpar för att säkerställa vår trygghet är hjältar. Men de behöver få fler kollegor och få bättre förutsättningar att utföra sina jobb.

Annie Lööf.

Liberalerna: Johan Pehrson

 Vad tänker du angående påskens upplopp?

– Ett haveri. Att polisen har så dåliga förutsättningar och tillåts hamna i ett fler farliga underlägen gör ont i mig och säkert i många andra. Inte minst poliserna i yttre tjänst.

Anser du att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– Helt uppenbart behöver polisen både fler kollegor och fler verktyg. I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-dna för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras. Vi måste även modernisera och uppdatera dagens otydliga regler för när poliserna får använda sina tjänstevapen. Fler poliser hade kunnat lagt ner våldsverkarna på marken med buntband.

Varför tror du inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– För att de från politiskt håll inte fått tillräckligt bra förutsättningar. Att upplopp  kan ske är inte en överraskning. Regeringen bär ett tungt ansvar för detta. 

Vad anser du borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

– Vi får se vad polisens utvärdering säger. Jag är i dagsläget inte beredd att kritisera polisen. De gör ett otroligt viktigt jobb som vi alla ska vara mycket tacksamma över. Vi får inte glömma att det ”vanliga” gängvåldet, skjutningarna och grova brottsligheten pågår samtidigt. Jag hoppas att de skadade poliserna snart tillfrisknar.

Har detta påverkat ditt förtroende för polisledningen?

– Detta har ytterligare skadat mitt förtroende för Morgan Johansson och regeringen och ingen annan. Snart åtta år utan att göra tillräckligt för att pressa tillbaka den grova brottsligheten. Regeringen pratar om att ta tillbaka kontrollen, men verkar fortsätta vilja sitta på händerna. 

Johan Pehrson.

Kristdemokraterna: Ebba Busch

– Jag blir förfärad och arg, men tyvärr inte överraskad. Det här inte första gången vi ser sådana här upplopp i Sverige. Vi har länge sagt att polisen inte har de verktyg de behöver för att kunna bekämpa upplopp och har därför krävt att polisen får tillgång till vattenkanoner och gummikulor. Det har regeringen sagt nej till, och är därmed ansvariga för att polisen inte kan genomföra sitt uppdrag till fullo. Konsekvenserna med skadade poliser, stulet materiel och nedbrunna fordon skakar Sverige och borde vara en väckarklocka för alla partier, svarar Ebba Busch.

Ebba Busch.

Moderaterna: Ulf Kristersson

Vad tänker du angående påskens upplopp?

– Kriminella gäng och ligister utmanar den svenska rättsstaten på ett sätt som vi aldrig kan acceptera. Det är ett fullständigt haveri som Morgan Johansson och Socialdemokraterna bär det yttersta ansvaret för. Trots allt större problem har regeringen tillåtit att den organiserade brottsligheten flyttat fram sina positioner, och att parallellsamhällena växt sig starkare på grund av hög invandring i kombination med bristande integration.

Anser du att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– Nej. Till att börja med måste poliserna få betydligt fler kollegor. Polisen måste också få bättre verktyg för att kunna verka med kraft även på avstånd, exempel på det är vattenkanoner eller gummikulor/ beanbags.

Varför tror du inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– Till att börja med har polisen gjort ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar som fanns. Men de var alldeles för få i förhållande till våldsverkarna. Det är alldeles uppenbart att polisbristen inte bara skapar otrygghet hos medborgarna utan också får allvarliga konsekvenser för våra polisers säkerhet.

Vad anser du borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

– Polisen borde ha varit betydligt fler. Men också bättre utrustning, som polisen haft möjlighet att träna med, är en sådan sak som säkerligen hade påverkat händelseförloppet.

Har detta påverkat ditt förtroende för polisledningen?

– Nu måste regeringen kliva fram och ta sitt ansvar för att det här fortsätter år efter år, och inte bara peka åt polisen. Det vi ser är resultatet av åtta års misslyckad politik och den sortens politiska ledarskap som innebär att statsministern kommenterar påskens våldsamma upplopp med 26 skadade poliser via SMS istället för att kliva fram och agera offensivt. Utvecklingen i våra utanförskapsområden är Socialdemokraternas största misslyckande.

Ulf Kristersson.

Sverigedemokraterna: Jimmie Åkesson

Vad tänker du angående påskens upplopp?
– Det är resultatet av en tragisk utveckling som vi varnat för länge. Det är skuggsamhällets polishat och sverigefientlighet som kommer upp till ytan.

Anser du att polisen har de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i anslutning till ”koranbränningen”?

– Nej, polisen behöver mandat att använda både vattenkanoner och gummikulor. Vi vill också se att blåljussabotage läggs till i skjutkungörelsen så att poliser känner statens stöd i att kunna trygga sin egen och sina kollegors liv med hjälp av sina tjänstevapen.

Varför tror du inte att polisen kunde hantera de våldsamma upploppen?

– I grunden är det massinvandringen som är roten till detta. Den har varit för omfattande och det har givits plats att utveckla parallella samhällen med en egen syn på rätt och fel. Polisen har inte kunnat hålla jämna steg med utvecklingen, inte minst på grund av Socialdemokraternas ihållande underfinansiering av rättsväsendet.

Vad anser du borde ha gjorts annorlunda under påskupploppen?

- Man borde i ett tidigt skede ha satt in tyngre resurser mot upploppen och snabbt mött våldet med styrka.

Har detta påverkat ditt förtroende för polisledningen?

– Det här handlar framförallt om Socialdemokraternas förmåga att leda landet. Den har nått en ny botten. Att detta tillåtits ske är resultatet av politisk undfallenhet. Regeringen retirerade från landets utsatta områden långt innan polisen gjorde det.

Jimmie Åkesson.

ANNONS

REA: Upp till 50% på Nike - fynda kläder, skor och allt du behöver till träningen!

Extern länk från Nike

Gå till rean

Publisert:

LÄS VIDARE

Han är dansken bakom koranbränderna

ÄMNEN I ARTIKELN

Johan Pehrson

Annie Lööf

Jimmie Åkesson

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Moderaterna

Vänsterpartiet