Jasmine, 13, behövde vård – låstes in och tog sitt liv

Jasmine Bergström, 13, tog sitt liv i juli.

Hon var inlåst på SiS-hem, statliga ungdomshem skapade för 15-17-åringar med allvarlig kriminalitet och drogproblem.

Själv var hon ett barn med ADHD och svår uppväxt.

Vår granskning avslöjar att barn med svåra psykiska problem förvaras på SiS-hem. Där kan de isoleras på obestämd tid och utan att få behandling.

Självmordsförsöken på SiS-hem har fördubblats på tre år.

Jasmine Bergström hade inget missbruk och hade inte begått brott. Hon hade flera diagnoser och var kraftigt utagerande. På två år omplacerades hon sju gånger mellan olika familjehem och institutioner.

Då beslutade socialförvaltningen i Gävle att ansöka hos Statens institutionsstyrelse, SiS, om plats på låst ungdomshem.

Mot sin vilja fördes 13-åriga Jasmine till SiS-hem i Boden, därefter till Ekerö där hon placerades bakom låsta dörrar för så kallad “vård i enskildhet” med en inhägnad rastbur utanför. Hon fick bara umgås med personal.

Hon förbjöds att gå ut utan att två personal övervakade henne och tilläts använda telefon och dator endast en timme varje dag.

I sin dagbok beskrev hon desperat försöken att få besked om hur länge hon måste vara inlåst.

Bild inifrån rummet Jasmine satt inlåst i.
Bild inifrån rummet Jasmine satt inlåst i.

Fick ingen behandling

Jasmine Bergström var satt i tvångsvård för att hon enligt socialtjänsten hade “stora vårdbehov”. Hon hade förutom ADHD så kallat “trotssyndrom” men även en depression. Psykolog hade varnat för att depressionen snabbt kunde bli värre, “varpå risken för suicid ökar”.

Men under drygt nio månader i tvångsvård fick Jasmine ingen behandling, utöver ett samtal om ilskekontroll.

Ett annat vårdhaveri som vi tidigare granskat är Josefin, ”Flickan bakom pansarglas”, som den 3 september tog sitt liv efter att ha omplacerats 33 gånger mellan olika familjehem och institutioner.

Josefin var tvångsplacerad på SiS-hemmet Lövsta på ”vård i enskildhet” när hon förra hösten gjorde sitt 17:e självmordsförsök. Hon var då 13 år.

Vi har granskat båda fallen och försökt reda ut vem som bär ansvar för att två flickor i samhällsvård tagit sina liv på tre månader.

Vår granskning visar att socialtjänsten gav upp försöken att hitta ett familjeboende och ansökte istället om tvångsvård på SiS-hem, som skapades för att kunna låsa in äldre tonåringar med missbruk och kriminalitet.

Trots att flickorna var bara 13 år.

Kunskap finns om att vårdformen inte är lämplig för barn utan missbruk och kriminalitet.

SiS kan inte säga nej. Lagen anger ingen nedre åldersgräns för SiS-vård. Förra året tvångsvårdades barn så små som åtta år.

Jasmine var under nio månaders tvångsvård för det mesta i så kallad “vård i enskildhet”, en typ av isolering.

Hon började under isoleringen för första gången självskada sig och göra självmordsförsök.

“Vård i enskildhet” har kritiserats i SiS egen kartläggning 2013 för att användas i onödan och att de unga mår dåligt av den.

Ändå blir metoden vanligare; förra året påbörjades vård i enskildhet för 450 unga.

Barnen kan isoleras hur länge som helst - vårdformen ska pågå i högst två månader, men kan förlängas. Lagen anger ingen gräns

Förra året hade elva unga varit isolerade mer än sex månader.

Socialtjänsten hade det yttersta ansvaret för Jasmine och ska enligt lag “noga följa vården”. Men lagen ger barnen rätt till bara två personliga besök om året.

Ingen från socialtjänsten i Gävle såg Jasmines rum på Rebecka.

De träffade henne inte på sex månader.

De hade fem telefonsamtal på tre och en halv månad.

Orosanmälan från en släkting som sa att Jasmine tappat livsviljan, fördes inte vidare. Tre dagar senare var Jasmine död.

Vår granskning avslöjar att kommun, stat och landsting skyller på varandra. Socialtjänsten i Gävle hade det yttersta ansvaret för Jasmine, men struntade i orosanmälan eftersom Jasmine antogs vara under god vård på SiS-hemmet

SiS-hemmen har som riktlinje att barn med hög självmordsrisk ska läggas in för psykiatrisk vård.

Men samarbetet med barnpsykiatrin fungerar inte, barnen skrivs snabbt ut och skickas tillbaka till hemmen.

Självmordsförsök ökar

Trots att de allvarliga systemfelen varit kända länge har situationen förvärrats. Barnpsykiatrin är i kris. SiS saknar personal och har sänkt kraven - bara gymnasiekompetens anses räcka för att få jobb på SiS-hem med ansvar för självmordsbenägna barn med allvarliga psykiska problem.

Nu ökar självmordsförsöken på SiS-hemmen. På tre år har de fördubblats. Förra året skedde 21 självmordsförsök och 17 gällde flickor.

Ingen har tagit reda på vad ökningen beror på.

Just nu är uppskattningsvis 100 flickor inlåsta på SiS som är 15 år gamla, eller mycket yngre.

Ingen vet hur många av dem som i likhet med Jasmine och Josefin placerats där fast de inte har problem med missbruk eller kriminalitet utan mår mycket dåligt.

Publisert:

LÄS VIDARE