Branschen förväntas stärka säkerheten på tåg

TT

Publicerad 2023-09-04

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) bjuder in järnvägs- och kollektivtrafikbranscherna för samtal om hur säkerheten kan ökas. Arkivbild.

Tågföretagen samt företag och organisationer inom kollektivtrafiken ska redogöra för hur de arbetar för att höja säkerheten när terrorhotnivån i Sverige har ökat.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) gav för ett par veckor sedan Trafikverket och Transportstyrelsen uppdraget att stärka tryggheten och säkerheten i tåg- och kollektivtrafik. På måndagen skickar han inbjudan till en träff för att prata vidare om vad som behövs för att öka säkerheten. Mottagare är 15 aktörer i branschen.

På mötet, som hålls den 26 september, vill Andreas Carlson få en tydligare bild av vad som redan görs – men också vad som kan komma att behöva göras framöver.