Få dödsolyckor på jobbet leder till påföljd

TT

Publicerad 2023-01-26

Sex fällande domar och tio strafförelägganden är det rättsliga efterspelet till över 200 dödliga arbetsplatsolyckor. Arkivbild.

De senaste fem åren har runt 220 personer omkommit på jobbet. Endast 16 av olyckorna har lett till rättsliga påföljder för arbetsgivaren, skriver Arbetet.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta ”alla åtgärder som behövs” för att förhindra olyckor på jobbet.

Tidningen Arbetet har kartlagt dödliga arbetsplatsolyckor åren 2017–2021. Granskningen visar att fyra fall har lett till fällande dom i tingsrätten utan att överklagas. Ytterligare två fall har avslutats med fällande dom i hovrätten efter att ha överklagats. Dessutom har tio fall avgjorts genom strafförelägganden.

Sammantaget innebär det att bara 16 av omkring 220 dödsfall på fem år har fått rättsliga konsekvenser.

Jörgen Lindberg, vice chefsåklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, beskriver det som en ”hinderbana fram till åtal”, där det är svårt att visa på brister och ansvar för brister.

– Det faktum att det sker en dödsolycka under arbete är inte lika med att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till brott. Det handlar om att bevisa att dödsfallet har orsakats av en tydlig brist i säkerheten och att den som bär arbetsgivarens ansvar har varit uppenbart oaktsam, säger han till Arbetet.