Kristersson: Riskabelt läge i nordiska vatten

TT

Publicerad 2023-04-19

Statsminister Ulf Kristersson (M) håller pressträff i samband med sitt besök på Marinbasen i Karlskrona på onsdagen.

Statsminister Ulf Kristersson ser allvarligt på den ryska underrättelseverksamheten i nordiska vatten – som han kallar ”illegitim informationsinhämtning”.

Uppgifterna från nordiska public service-bolag om verksamheten är inget som förvånar honom.

Enligt granskningen handlar det om 50 misstänkta ryska spionskepp, som kartlägger känslig infrastruktur: exempelvis vindkraftparker, gasledningar, elledningar och internetkablar till havs.

– Men det här är allvarligt. Det understryker att vi har ett mycket riskabelt läge också i vår omedelbara närhet, säger han vid en pressträff ombord på HMS Carlskrona på marinbasen i Karlskrona.

Han utesluter inte alls att Sverige kommer att markera mot Ryssland efter de uppgifter som kommit fram.

– Det gör vi hela tiden när det finns skäl att göra det. Det utesluter jag inte alls att vi gör även denna gång. Nu tar vi del av den information som kommer till oss och vi har gott om information sedan tidigare. Vi kommer att väga samman all information och agera på ett bra sätt.

Östersjön är ett speciellt hav, grundare och mer rikt på skärgård än många andra hav, konstaterar han.

– Vi har ett stort behov av att kunna övervaka Östersjön på ett minst lika bra sätt som en potentiell fiende.

Statsministern har under dagen bland annat besökt Saab Kockums som bygger nya ubåtar, och han säger att han är stolt.

– Sverige tillhör de få länder i världen som både har kapaciteten att bygga och kapaciteten att navigera de här farkosterna.