Trelleborg

Totalt mobilförbud i skolan – redan i höst

Av: 

Matilda Aprea Malmqvist

NYHETER

Trygghet och studiero ska prioriteras. Därför kan mobilförbud i klassrum bli verklighet redan i höst – åtminstone för elever i Trelleborg.

Mobilerna bidrar till distraktion och även mobbning under skoldagen, menar M och KD-politikerna.

I januari sade statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen vill införa ett mobilförbud i skolan. En ny lagstiftning som ska börja gälla 1 januari 2021. Men för eleverna i Trelleborg rycks mobilerna i från dem redan i höst om M och KD får igenom sitt förslag.

Trygghet och studiero ska prioriteras högt i Trelleborgs skolor, konstaterar M och KD i en skrivelse som ska upp på bildningsnämndens bord under onsdagskvällen, skriver Trelleborgs Allehanda.

Politikerna menar att mobiltelefoner i många fall bidrar till att distrahera eleverna under lektionerna men också att sociala medier ofta bidrar till att mobbning och trakasserier kan utvecklas under skoldagen.

Av den anledningen föreslås ett förbud mot mobiltelefoner under skoltid i Trelleborgs kommun redan till höstterminen 2019.

”Mobiler ska inte finnas under skoltid”

– Vår tanke är att mobiler inte ska finnas med under skoltid och att det ska gälla alla nivåer, från lågstadiet upp till och med gymnasiet. Men vi lämnar till förvaltningen att ta fram vilka rutiner som ska gälla, hur det ska utformas och hanteras, säger Lars Mikkelä (M), bildningsnämndens ordförande till Trelleborgs Allehanda.

Ett vanligt motargument till förslaget är att mobiltelefonerna skulle vara ett viktigt arbetsredskap för eleverna, något M och KD Trelleborg fördömer. De menar att det finns gott om digitala redskap på skolorna.

Något generellt mobilförbud finns inte i dag men varje enskild rektor har rätt att fatta beslut om inskränkningar när det gäller mobiltelefoner, exempelvis att de ska samlas in under lektionstid.

ANNONS

Hjälp barnen på plats! Genom UNICEF kommer din hjälp fram.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Trelleborg

Mobilförbud

Skola & utbildning

Mobbning