Fritt fram för transpersoner på Tinder

TT

Publicerad 2020-07-09

Man eller kvinna? Den som inte definierar sig som endera alternativet behöver inte längre välja ett av dem i dejtingvärlden. Nu ställer nämligen appen Tinder om för att inkludera hbtq-personer.

Tidigare har användaren behövt välja kön av de två alternativen man eller kvinna, och sedan välja vilka man är intresserade av: män, kvinnor, eller både och.

Nu finns även alternativen transman, transkvinna och transsexuell samt ett fritextfält för att beskriva sitt kön. Det blir också möjligt att välja upp till tre läggningar bland följande alternativ: Heterosexuell, homosexuell, bisexuell, asexuell, demisexuell, pansexuell, queer och osäker.

Funktionerna finns redan i bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Indien och Australien. Där är yngre användare mest benägna att ange annan läggning än heterosexuell. Den vanligaste kombinationen är heterosexuell och osäker.

Tinder lanserar också en funktion som ska informera hbtq-personer om riskerna med att använda dejtingappar i länder där det kan vara olagligt.

De nya alternativen i Sverige har tagits fram tillsammans med RFSL.

”Att alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, ska kunna hitta en partner känns självklart. Vi välkomnar Tinders engagemang och det känns roligt att RFSL har varit med i samarbetet”, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios i ett pressmeddelande.

Förändringarna ska rullas ut för svenska användare under juli.