Stockholms stad lurad på miljonbidrag: ”Högst kriminellt”

Skattemiljon till ungdomssatsning gick till resor och hotell

Stadsdelsförvaltningen betalade ut 1,5 miljoner i bidrag – trots att idrottsföreningen brustit i sin redovisning.

Nu kan Aftonbladet avslöja att över en miljon försvunnit och att ett förfalskat kontoutdrag användes för att mörka att pengar utnyttjats till flyg och hotellnätter.

– Min förhoppning är att skattepengarna kommer tillbaka, vilket kanske inte är så sannolikt, säger stadsdelsdirektören Patrik Åhnberg.

Via Skärholmens stadsdelsförvaltning har Stockholms stad de senaste två åren betalat ut tre miljoner kronor för att anordna 127-festivalen – ett uppskattat evenemang där unga bland annat får prova på olika idrotter.

Avtalet är med idrottsföreningen KFUM JKS Stockholm och har undertecknats av deras ordförande och den dåvarande stadsdelsdirektören.

Aftonbladets granskning visar hur drygt en miljon kronor försvunnit det senaste året. Pengar som istället för att gå till festivalen bland annat har fått bekosta hotellnätter, flyg och taxiresor, enligt en polisanmälan från förvaltningen.

Redan under 2018 fanns brister i föreningens redovisning för hur man använt skattemedlen. Flera framkommer även i ett internt mejl hos stadsdelsförvaltningen.

Men trots det betalade stadsdelsförvaltningen under 2019 på nytt ut 1,5 miljoner kronor till föreningen.

Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen, tycker att det är ”bedrövligt” att pengarna är borta.
Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen, tycker att det är ”bedrövligt” att pengarna är borta.

Skattepengar gick till privata resor

I interna handlingar hos förvaltningen framgår att en dåvarande medarbetare inom föreningen misstänks ha förfalskat ett kontoutdrag – för att dölja att alla pengar var borta.

När föreningen till slut gjorde en genomgång av sitt konto upptäcktes ett ”stort antal” transaktioner som inte var kopplade till festivalen.

Idrottsföreningen beslutade sig då för att ansöka om konkurs – och startade en ny förening.

”Lite jobbigt”

“Igår hade vi ett möte där vi beslutade att gå vidare med en konkursansökan. Detta beslut baseras på att vi fått mer information och fler skulder som vi inte vetat om innan. Just nu rör det sig om strax under 2Mkr”, skrev föreningen till förvaltningen.

I samband med det skrev en anställd på stadsdelsförvaltningen till föreningen om de försvunna skattepengarna:

“Lite jobbigt är det därför att direkt fråga om ni i er konkursansökan har med att ni är skyldiga förvaltningen pengar? Det är bra för vår del att veta att det är med, vi har revisorer på oss för att redovisa skattepengar korrekt”.

Har polisanmält

Föreningen vill inte uttala sig om de försvunna pengarna. Men i ett protokoll från ett extra årsmöte i december framgår att styrelsen lämnade in en polisanmälan.

– Jag har inga kommentarer, säger Ram Cornejo, som var ordförande i samband med konkursen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänks en tidigare medarbetare inom föreningen. Aftonbladet har utan framgång sökt personen .

Även stadsdelsförvaltningen har gjort en polisanmälan.

Stadsdelsförvaltningen i Skärholmen betalade ut 1,5 miljoner i bidrag till en idrottsförening som tidigare brustit i sin redovisning.
Stadsdelsförvaltningen i Skärholmen betalade ut 1,5 miljoner i bidrag till en idrottsförening som tidigare brustit i sin redovisning.

”Bedrövligt”

Patrik Åhnberg, stadsdelsdirektör i Skärholmen, tycker att det är ”bedrövligt” att pengarna är borta, men tror att det blir svårt att få tillbaka de försvunna pengarna.

– Jag har svårt att se att vi kommer kunna få tillbaka dem, eftersom det inte finns något av värde kvar i konkursboet.

Trots att det fanns brister i föreningens redovisning för hur de använde pengarna 2018 så betalade ni ändå ut 1,5 miljon kronor 2019 – varför?

– Jag tillträdde som förvaltningschef först senare och kan inte redogöra för vilka överväganden som gjordes då. Det jag kan konstatera nu är att en utbetalning skett, en polisutredning pågår och att det är mitt uppdrag att se till att det här inte händer igen.

”Högst kriminellt”

På frågan om det var rimligt att pengarna betalades ut svarar Åhnberg:
– Utifrån den kunskap jag har i dag hade förvaltningen inte föreslagit för nämnden att ett nytt avtal skulle tecknas.
När det gäller det förfalskade kontoutdraget som förvaltningen fick ta del av säger Åhnberg:

– Jag kan bara säga utifrån hur jag känner för det. Det är ett högst kriminellt beteende.

Enligt stadsdelsförvaltningen ligger deras anspråk på föreningen på drygt en miljon kronor.

”Bristfälligt”

Johan Kling (C), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, var med när beslutet fattades i nämnden 2019.
– Vi har fått ett bristfälligt underlag när vi fattade det här beslutet, säger han.

Fanns det handlingar som visade på brister i redovisningen?

– Nej, det gjorde det inte som jag kan komma ihåg.

 

Publisert:

LÄS VIDARE