Stor insats efter olycka på bangård – fick evakuera skolor

Två järnvägsvagnar körde under tisdagsmorgonen in i varandra på Sävenäs rangebangård, Göteborg.

Tågtrafiken stoppades, vägar spärrades av och flera byggnader och skolor evakuerades.

– Vi har inte kunnat hitta något läckage av de farliga ämnen som vagnarna var lastade med, säger Jon Pile, vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Den allvarliga olyckan inträffade på Sävenäs rangerbangård, Göteborg, omkring klockan 04.30 på tisdagen.

Två järnvägsvagnar kolliderade och spårade ur.

I samband med olyckan välte den ena vagnen, innehållande etylenoxid som är en giftig och brandfarlig gas och man befarade att det skulle kunna orsakat en läcka. Den andra vagnen innehöll det frätande ämnet väteperoxid.

– Det är mycket hög explosionsrisk. Situationen är mycket allvarlig och det är ett väldigt kritiskt läge, säger Martin Berndtsson, brandinspektör på räddningstjänsten Storgöteborg under tisdagsförmiddagen.

En stor räddningsinsatts inleddes och med anledning av läckagerisken utfärdade räddningsledaren på plats ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Man uppmanade alla personer som befann sig inom ett område av 600 meter från rangerbangården att hålla sig uppdaterade om situationen.

Sanering på Sävenäs rangerbangård.
Sanering på Sävenäs rangerbangård.
E20 kan komma att stängas av om de farliga ämnena läcker.
E20 kan komma att stängas av om de farliga ämnena läcker.

Har inte kunnat hitta någon läcka

På tisdagseftermiddagen meddelade räddningstjänsten att man kunnat flytta på den vagnen som var lastad med väteperoxid, medan den liggande vagnen behövde lyftas för att kunna genomgå en fullständig besiktning.

– Vi har tagit hjälp av en kranbil som nu har lyft upp den liggande vagnen. Besiktningen av den kommer att pågå under kvällen. Detta för att man ska kunna ta ett beslut om hur man ska förflytta vagnen, säger Jon Pile, insatsledare vid räddningstjänsten Storgöteborg.

Under det pågående arbetet har man inte kunnat hitta någon läcka i den skadade vagnen, och situationen anses därför inte heller längre utgöra någon fara för allmänheten.

Byggnader och skolor evakuerades

Bangården och alla tillfartsvägar har spärrades av under räddningsarbetet, bland annat Munkebäcksmotet i riktning mot Göteborg.

Intill bangården ligger E20, flerfamiljshus, villaområden, industribyggnader och ett sjukhus. Flera byggnader fick evakueras, bland annat en skola samt en förskola.

Inga personskador ska ha rapporterats in i samband med händelsen.

Stopp i tågtrafiken

Tågtrafiken på Västra stambanan som trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm/Vänersborg//Karlstad/Oslo/Strömstad stod stilla. Trafikverket meddelade också att det var stopp på stora delar av Göteborgs centralstation och flera avgångar fick ställas in.

Även Västtrafiks pendeltåg som passerar sträckan ställdes in pågrund av olyckan. Något som också medförde förseningar i buss- och spårvagnstrafiken.

”Vi är där med fem stationer och två ledningsenheter”, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
”Vi är där med fem stationer och två ledningsenheter”, säger Anders Helmborn, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Publisert: