SD-förslaget: Kameror och lås på kyrkogårdar

Sverigedemokraterna vill se kameraövervakning och lås på stadens kyrkogårdar.
Sverigedemokraterna vill se kameraövervakning och lås på stadens kyrkogårdar.

Sverigedemokraterna föreslår tio åtgärder för att få stopp på brottsligheten på Malmös kyrkogårdar.

Partiet vill bland annat ha kameraövervakning och låsa kyrkogårdarna på nätterna.

– Det är ganska självklara åtgärder som vem som helst hade tagit till om den situationen som uppstått skulle uppstå, säger Nima Gholam Ali Pour (SD).

Otryggheten på kyrkogårdarna i Malmö är stor. Kyrkogårdsmästare från St. Pauli kyrkogårdar och Östra kyrkogården har beskrivit hur det i princip dagligen sker kriminalitet.

För att få bukt med knarkförsäljningen, vandaliseringen och stölderna på kyrkogårdarna har Sverigedemokraterna nu lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där de föreslår tio åtgärder (se faktaruta) för att minska brottsligheten.

– I dag finns varken en plan eller kartläggning kring åtgärder för att ta och motverka vandaliseringen, säger Nima Gholam Ali Pour (SD), som tillsammans med Lisbeth Persson Ekström (SD) ligger bakom motionen.

Bland annat föreslår Sverigedemokraterna att kyrkorådet ska utreda frågan om kameraövervakning på utsatta platser på kyrkogårdarna samt utreda användningen av drönare för att bekämpa gravplundring.

”Självklara åtgärder”

– Det finns platser på kyrkogårdarna som är speciellt utsatta och där kan kyrkorådet ansöka om kameraövervakning. Det alternativet har man inte tittat på. Det är ganska självklara åtgärder som vem som helst hade tagit till om den situationen som uppstått skulle uppstå, men man har inte gjort något alls, säger Nima Gholam Ali Pour.

Då kyrkogårdarna är en allmän plats har kyrkogårdsmästarna tidigare berättat att det inte är sannolikt att ansökningar om kameraövervakning skulle beviljas, men även terrängen utgör ett frågetecken.

– Det pågår ständigt olika brott på kyrkogårdarna och därför vill vi att man ansöker om kameraövervakning. Man kan åtminstone försöka från kyrkorådets håll så att man kan säga att man har gjort den åtgärden.

Nima Gholam Ali Pour menar att det saknas åtgärder mot vandaliseringen.
Nima Gholam Ali Pour menar att det saknas åtgärder mot vandaliseringen.

”Enorma områden att hantera”

Personal på kyrkogårdarna ombeds i dag att larma polis vid kriminalitet, men på torsdag kommer Svenska kyrkan i Malmö att träffa polismyndigheten för att diskutera vad man mer kan göra.

När det gäller videoövervakning är man från Kyrkorådets håll tveksamma till huruvida det är möjligt eller inte.

– Det är enorma områden vi ska hantera. Videoövervakning måste vi titta på men spontant kan jag bara säga att det inte är möjligt med så stora områden. Hur många kameror skulle det innebära? Jag kan tänka mig ett hundratal för att överhuvudtaget täcka de tre mellersta. Det är lätt att skriva det om man inte begriper det, men det är inga små områden, säger Claes Block, ordförande i Kyrkorådet.

Positiv till låsning

Ytterligare en stor åtgärd är att SD vill ta fram en lämplig tid på dygnet då ingångar till kyrkogårdarna kan stänga och låsas.

– Jag tänker att man hittar en lämplig tidpunkt efter klockan 24 eller något sådant, där man helt enkelt stänger kyrkogårdarna och låser dem. Resten av dygnet har man kameraövervakning, väktare och människor som jobbar där för att hindra vandalisering, säger Ali Pour.

Kvällstid menar Claes Block att man redan i dag låser de kyrkogårdar man har möjlighet att lösa.

– Har du de inringade så är det inget större bekymmer. Det är bara att diskutera lämplighet i tiden, så det kan vi titta på. Men jag kan tänka mig att Östra kyrkogården kommer vi aldrig låsa. Där kan man ju komma rätt in från Rosengård, då det är helt öppet där. Det är lätt att säga det men det ska gå att genomföra också.

Motionen kommer tas upp på kyrkofullmäktige i maj.

Publisert:

LÄS VIDARE