Mejla

Frida Hylander

Star Wars sätter fingret på ett reellt problem

I dagarna har en episk saga tagit slut. I över 40 år har Star Wars trollbundit biopubliken. Och tro det eller ej, sagan har en del att lära klimatrörelsen.

 

Den i Star Wars centrala kampen mellan olika krafter, som i de sista filmerna gestaltas av det splittrade folket i motståndsrörelsen och den mäktiga Första ordern, kan ses som en analogi till kampen mellan klimatrörelsen och fossilindustrin. 

 

I de två sista filmerna frågar sig förkämparna i motståndsrörelsen, ledda av General Leia, om de verkligen har fler allierade ute i galaxerna, eller om de är lämnade ensamma kvar att kämpa mot oändligt många stormtrupper och kejsare Palpatine.

“De vinner genom att få oss att tro att vi är ensamma”, säger smugglaren Zorii till rebellen Poe i den nionde och avslutande filmen. Ord som ger honom kraft att fullfölja den sista, avgörande striden. 

 

De vinner genom att få oss att tro att vi är ensamma. Det sätter fingret på ett reellt problem i klimatarbetet. Klimatfrågan dras fortfarande med det som kallas för pluralistisk ignorans, det vill säga att vi felaktigt tror att andra inte bryr sig, eftersom vi inte pratar om klimatkrisen i vardagen.

När man undersökt detta närmare visar det sig tvärtom att de flesta av oss ligger mycket närmre varandra i vår inställning till klimatfrågan än vi tror.

Många går runt och oroar sig och vill göra något, men fortfarande vågar alltför få uttrycka det. Kanske på grund av rädsla för att vara obekväma, eller att bli emotsagda. Kanske på grund av rådvillhet kring var och hur man börjar prata.

Något som förstärkts av att flera oljebolag systematiskt under många år jobbat med att så tvivel hos befolkningen gällande klimatkrisens allvar. Få oss att tro att det är färre som bryr sig, oroar sig och vill agera, än det faktiskt är. Men det finns bot mot den pluralistiska ignoransen. 

 

Under de senaste två åren har Malmöbaserade Vardagens civilkurage, genom workshops och träningar, jobbat fram ett utförligt material som ska underlätta för fler att prata mer, och bättre, om klimatet.

Materialet finns nu samlat på sidan klimatprata.se och är lite som en verktygslåda att plocka tips och kunskap ur. På sidan kan man läsa om olika sorters klimatsamtal, lära sig känna igen olika härskartekniker och hantera svårigheter som kan uppstå när man pratar om klimatkrisen, som likgiltighet inför frågan, förminskande av någons engagemang eller ursäktande för att inte själv göra mer. 

Även om sidan främst vänder sig till 15-25-åringar, kan alla ha nytta av innehållet, som hållbarhetschefer som har svårt att göra sin röst hörd på arbetsplatsträffarna, medarbetare som vill lyfta frågan om företagets egna utsläpp, eller den som bävar inför släktmiddagar där klimatfrågan alltid skapar konflikter.

 

Under 2020 fortsätter Klimatprata och Vardagens Civilkurage att erbjuda träningar, utbildningar och aktiviteter i Malmö för att utbilda och stärka fler människor i att kunna prata om en av vår tids svåraste frågor. 

 

För tänk om Malmös alla lärare, miljöchefer och klimatoroade ungdomare stärktes i hur man kan prata om klimatet – ja, om hela Malmö under 2020 började föra konstruktiva samtal om klimatkrisen.

Då skulle ingen längre kunna lura oss att vi är ensamma.

Publisert: