Nyheter

Krav på regeringen om psykisk ohälsa

Av: 

TT

Ung man med psykisk ohälsa.
Ung man med psykisk ohälsa.

NYHETER

Riksdagen vill att regeringen ser över möjligheterna att lägga vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom hos en huvudman. I dag är ansvaret delat mellan kommun och region, vilket enligt riksdagen kan innebära att den enskilde inte får den vård som behövs.

I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att göra en översyn av frågan om huvudmannaskapet för personer som lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom. Frågan om en gemensam tvångslagstiftning för sådana personer bör också utredas. Regeringen bör även se över hur det ska kunna finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom.

Därtill uppmanas regeringen att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte: Den nya muminmuggen för 2021 finns hos Cervera – beställ här!

Cervera

Publisert: