Liknande virusprognoser i Skandinavien

Johan Nilsson/TT

Publicerad 2020-03-03

Smittspridningen i Norden kommer av allt att döma att vara ungefär densamma, tror experterna.

Det finns inga avgörande skillnader mellan virusprognoserna i Skandinavien. För när Norge och Danmark pratar om antalet smittade beräknar svenska myndigheter hur många som hamnar på sjukhus, vilket är olika saker.

Nyligen sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att man, som i ett värsta möjliga scenario, kan räkna med att 1–1,5 promille av befolkningen blir sjuk. I Norge och Danmark, däremot, räknar man med att 25 respektive 10–15 procent blir smittade.

Trots det skiljer sig inte de olika ländernas beräkningar nämnvärt åt enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. I Norge och Danmark försöker man nämligen uppskatta hur stor andel av befolkningen som helhet kan bli smittade, medan Johan Carlsons uppskattning handlade om hur många som blir sjuka, vilket är två olika saker.

Äpplen och bananer

– Det är som att jämföra äpplen och bananer. I Danmark och Norge har man tittat på sina pandemiplaner, vilket nog är vettigt att göra. Vi har mer utgått ifrån situationen i Wuhan i Kina där cirka 80 000 ur en befolkning på mellan 30 och 40 miljoner sökt vård. Om man multiplicerar denna siffra med tio, för att få med ett möjligt mörkertal, blir det runt 800 000 smittade, säger Anders Tegnell.

Det stora problemet, säger han, är att inget land i dagsläget vet hur smittspridningen kommer att se ut just där.

– Vi har ingen aning om det. Det enda vi kan göra är att utgå från Wuhan, vilket inte är helt lätt eftersom grunddatan därifrån än så länge är så oklar. Det enda vi har är en studie på drygt 70 000 patienter. Men omständigheterna i Wuhan är väldigt olika dem i Sverige, exempelvis vad gäller andel rökare och hur sjukvårdssystemen ser ut.

Liknande system

TT: Finns det anledning att tro att smittspridningen kommer att se annorlunda ut i Norge och Danmark, jämfört med Sverige?

– Nej, vi har liknande sjukvårdssystem, liknande åldersstruktur och andel kroniskt sjuka.

TT: Är det någon hittills av de smittade i Sverige som blivit allvarligt sjuk?

– Nej, inte så vitt jag vet.

PODD Därför skapar coronaviruset panik

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om paniken kring coronaviruset och hur man kan hantera sin rädsla för att smittas av coronaviruset. Gäster är Martin Schori och Kata Nylén.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen