Ytterligare sex fall i Stockholms län

TT

Publicerad 2020-03-03

Ytterligare sex personer i Stockholms län har smittats av det nya coronaviruset. De vårdas nu isolerat.

Sammanlagt är det 15 personer i länet som testats positivt, enligt Region Stockholm.

Fyra av personerna kom nyligen från norra Italien. Den femte är närstående till en av de personerna medan den sjätte nyligen anlände från Iran. Det finns ingen koppling till tidigare fall i Stockholm.

Sammanlagt har nu 30 fall av det nya coronaviruset bekräftats i Sverige.