Christer dömdes till nio år – hovrättsrådet ville fria honom

Det är ett av de största kokainbeslagen som någonsin gjorts i Sverige. Åklagaren beskriver den fällande domen mot Christer Olsson som en stor framgång.

Men det var nära att Christer friades – och enligt hans advokat Pierre Frennesson finns det stora brister i utredningen.

– Det är väldigt mycket som är märkligt.

Ett beslag på 300 kilo kokain, en omfattande utredning och två långa fängelsestraff.

Åklagare Michael Hansson vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är mycket nöjd med förundersökningen som ledde fram till att företagaren Christer Olsson och hans barndomsvän dömdes.

– Det är ett av de största beslagen av kokain som gjorts där vi också hade misstänkta, säger han.

– Bevisningen i målet var bra. Det visar det faktum att den räckte för att få fällande domar.

Då åtalet väcktes i oktober 2018 skickade Tullverket ut ett pressmeddelande. Där uttalade sig Erik Friberg, chef för tullkriminalen i Malmö:

– Det kan liknas vid en stafett. Vi tog vid där spansk tull slutade, och det har fungerat mycket bra.

Hovrättsrådet ville fria

Men det kunde ha slutat annorlunda. Tingsrättens avgörande överklagades, och i hovrätten dömde hovrättsrådet Björn le Grand ut det som åklagaren presenterat som otillräckligt:

”Det har inte lagts fram någon direktverkande bevisning om att Christer Olsson – själv eller tillsammans med någon annan – haft någon faktisk befattning med att beställa narkotikan, anordna transporten från Colombia eller gett någon annan i uppdrag att göra detta”, skriver le Grand.

”Bevisning om hans skuld utgörs huvudsakligen av slutsatser som skulle kunna dras av att han tillät förvaring av pallen med dess last i sitt företags lokaler och skulle ha underrättat XX (vännens namn, reds anm) om att lasten anlänt.”

Hovrättsrådet ville fria Christer Olsson helt, liksom ytterligare en av rättens ledamöter. Men de tre andra ansåg att Olsson var skyldig.

– Jag hänvisar till det som jag skrivit i min skiljaktiga mening. Jag vill inte kommentera ärendet mer än så, säger Björn le Grand när Aftonbladet når honom på telefon.

Domstolen analyserade hyssjande

Ett avgörande bevis för att få Christer Olsson fälld i både tings- och hovrätten var samtalet som han ringde till sin vän kort efter att pallen levererats.

– Det gör att det står helt klart att han är inblandad i detta. Det var samtalet som gjorde att han blev dömd, säger åklagaren Michael Hansson.

Enligt honom är det ytterligare en besvärande omständighet att kompisen hyssjade Christer när han berättat att det har ”landat en pall”. Försvarssidan menar att det i själva verket bara rörde sig om ett kraftigt andetag.

Efter att ha hört experter konstaterade tingsrätten att det var ett hyssjande som hördes. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning.

”Det går inte att dra slutsatsen att det är just ett hyssjande. Det är dock tydligt att Christer Olsson gör ett till synes opåkallat uppehåll samtidigt som ljudet hörs.”

Aftonbladet har begärt ut samtalsinspelningen. Såväl domstolarna som Tullverket och Åklagarmyndigheten uppger dock att den inte finns sparad.

Advokaten: Dömd på skakiga grunder

Tullens dokumentation gör gällande att samtalet ringdes bara några minuter efter att pallen levererats. Det sambandet bidrog till att hovrätten fällde Christer Olsson.

Men den angivna tidpunkten stämmer inte med fraktbolagets egna anteckningar, som ingår i förundersökningsprotokollet.

– Företagets tid är vid 09-snåret. Christer menar att det stämmer bättre med hur han minns händelsen, säger Olssons advokat Pierre Frennesson.

Han anlitades för att försöka få fallet prövat i Högsta domstolen. Frennesson menar att det finns flera märkligheter i utredningen.

– Jag kände direkt att det här inte var något vanligt ärende. Christer är dömd på väldigt skakiga grunder. Det finns bara en del indicier. Jag menar att det är helt otillräckligt.

Varför anser du att en utomstående ska tro på Christer när han säger att han är oskyldig?

– Man måste titta på vem Christer är. Han har inget brottsligt förflutet, och när han greps var han en hårt arbetande företagsledare.

– Sedan finns det en rad märkligheter i förundersökningen. Den viktigaste är tidsangivelsen, och det har aldrig blivit riktigt utrett.

Hur planerar du att gå vidare?

– Vi arbetar med att lämna in en resningsansökan. Men det kräver att vi får fram nya uppgifter. De måste vara sådana att man kan tro att de hade lett till en friande dom om de varit kända vid rättegången, säger Pierre Frennesson.

Detta har hänt

16 januari 2018: En pall med vad som uppges vara färgpigment anländer med flyg från Colombia till Spaniens huvudstad Madrid. Mottagaren är Christer Olsson på betongfabriken utanför Landskrona. Spansk tull fattar misstankar mot leveransen, och tar prover. Pulvret visar sig vara uppblandat med 300 kilo kokain. Svensk tull informeras.

22 januari 2018: Tullkriminalen börjar avlyssna Christer Olssons telefon.

24 januari 2018: Tullen byter ut kokainblandningen mot finbetong och förklädda tulltjänstemän levererar pallen till betongfabriken. Christer Olsson är på plats när försändelsen anländer. Kort därefter ringer han sin barndomsvän och säger att ”det har landat en pall”.

31 januari 2018: Polis och tull slår till mot betongfabriken. Christer Olsson, hans vän och ytterligare en man grips. Tullen har behandlat pulverkartongerna med ett spårämne, som kamraten och den tredje mannen har på sina kläder.

6 november 2018: Malmö tingsrätt dömer Christer Olsson och hans barndomsvän till nio års fängelse för försök till synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Den tredje mannen frias. Samtalet som Olsson ringer till sin vän väger tungt i domen. Tingsrätten anser också att det är osannolikt att någon skulle vågat skicka en knarkleverans till betongfabriken utan hans samtycke. Hos barndomsvännen har utredarna hittat en lapp med försändelsens spårningsnummer, och en lista med kemikalier som kan användas för att rena kokain.

13 februari 2019: Hovrätten ändrar Christer Olssons dom. Han fälls för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling. Straffet fastställs till nio år. Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga. De anser att bevisningen mot honom är alltför tunn. Övriga tre hovrättsledamöter anser honom skyldig.

Publisert:

LÄS VIDARE