Både ris och ros för regeringens krispaket

TT

Publicerad 2020-03-25

Regeringens åtgärder för att stötta små och mellanstora företag är "helt rätt" och visar på stor lyhördhet gentemot näringslivet, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.

Svenskt Näringsliv håller inte med, och menar att åtgärderna inte är tillräckligt kraftfulla.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter, möjligheten att skjuta upp momsinbetalningar och en statlig företagsakut för lån är några av åtgärdsförslagen presenterade av regeringen.

– Det är väntade förslag, säger Bergqvist.

Han säger att förslagen visar på att regeringen och dess samarbetspartier har haft stor lyhördhet när de hörsammat nödropen från samhället. Dessutom rör det sig om slagkraftiga åtgärder.

– Man trycker på rätt knappar, har rätt fokus och tar i ordentligt. När vi gör våra prognoser så hoppas vi att botten ska nås under kvartal två. Men det kommer att bli efterdyningar. Det är rimligt att man tar höjd för en längre period. Om det nu visar sig att krisen går över snabbare, då kommer förmodligen möjligheten att återstarta verksamheter och få upp företag på banan igen att förbättras, säger Bergqvist.

"Företagsakuten det mest välkomna"

Organisationen Företagarnas vd Günther Mårder tycker att är bra att regeringen nu riktar ljuset mot de små företagen. Särskilt nöjd är han med den statliga företagsakuten, givet att den kommer att fungera väl.

Han är även positiv till att de nedsatta arbetsgivaravgifterna ska gälla retroaktivt från första mars, men menar att åtgärden har begränsningar.

– Det är en lönegräns på 25 000 kronor och det är dessutom så att man ska betala in ålderpensionsavgiften på drygt 10 procent. Så för många av dem som har en väsentligt högre lön än 25 000 kronor på sin personal så kommer den totala besparingen att vara relativt liten, säger Mårder.

Däremot hade han förväntat sig en sänkning av anståndsräntan, ner till en nivå kring två procent. Han trodde även att regeringens skulle lyfta bort företrädaransvaret.

– I det här läget är det väldigt känsligt om det blir några fel och då ska inte företagare riskera som egen fysisk person behöva ta företagets smäll, säger Günther Mårder.

Vill se sänkt ränta

Svenskt Näringsliv är inte lika imponerade över dagens besked.

"Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla. Vi ser för var dag som går hur allt fler företag drabbas av akuta problem som hotar både verksamheten och jobben", säger vd Jan-Olof Jacke i en skriftlig kommentar till TT.

Organisationen vill se ett utbyggt system för korttidspermittering, sänkt ränta på anstånd med skatteinbetalningar och en räddningsersättning för företag som förlorat en stor del av sin omsättning.

"Att inte vidta rätt åtgärder nu kommer att leda till ännu större kostnader framöver", säger Jacke.

Nya regler för a-kassan

Från den fackliga världen är man överlag positivt inställda till regeringens besked.

"Vi välkomnar att regering är aktiv och beredd att satsa stort. Krisen är djup och stora resurser krävs för att undvika arbetslöshetschock", säger ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson i en skriftlig kommentar.

Men LO efterfrågar fler riktade satsningar mot de som drabbas hårdast, både företag och löntagare som blir arbetslösa eller varslas.

"Nu måste dagens breda skattesänkningar följas av riktade insatser: generösare korttidspermitering, trygga välfärden och ekonomiskt stöd för arbetslösa utan skydd", säger Thorwaldsson.

Handels välkomnar också beskedet, men efterfrågar nya regler för a-kassan.

"Nu måste regeringen fortsätta sin satsning och skydda de som förlorar sina jobb, kostnaderna kommer annars vältras över på landets kommuner. Grundersättningen från a-kassan måste höjas, och antalet arbetade timmar för att kvalificera sig för ersättning måste sänkas", säger ordföranden Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.