Nyheter

EU: För tidigt att blåsa virusfaran över

Av: 

TT

Andrea Ammon, generaldirektör för EU:s smittskyddsmyndighet, och Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, under onsdagens seminarium om hur coronavirusutbrottet påverkar Europa och Sverige.

Foto: Jessica Gow/TT

NYHETER

Under kontroll, men för tidigt att blåsa faran över. Så beskrivs läget av det nya coronavirusets spridning i Europa.

Antalet konstaterade fall inom hela Europa uppgår ännu så länge inte till fler än 45, men Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har aktiverat högsta beredskapsläge. Det innebär dygnet runt-övervakning för att kunna göra snabba riskbedömningar.

– Enligt den bedömning vi gör i nuläget är risken för EU-medborgare låg, säger Andrea Ammon, generaldirektör för ECDC, vid ett seminarium i Stockholm.

Även i Kina märks en viss tillbakagång i antalet nya smittade, men om viruset har nått sin kulmen eller om det är en platå vi nu ser är fortfarande oklart.

– Det är ett nytt virus och vi vet ännu inte hur det kommer att bete sig, säger Andrea Ammon, som samtidigt betonar att sjukdomen som viruset för med sig inte har någon hög allvarlighetsgrad.

– Av de som insjuknat uppvisar åttio procent milda symtom som förkylning, sexton procent är allvarligare sjuka i lunginflammation och tre procent är mycket svårt sjuka.

Utökade labbresurser

Samarbete och samordning är nyckelorden när viruset ska hindras från att få fäste i Europa. EU-ländernas sjukvårdsmyndigheter ska fokusera på att upptäcka smittade tidigt, isolera dem samt kartlägga deras kontakter under de senaste 14 dagarna, som tros vara virusets inkubationstid.

En potentiell spridning i Europa är enligt Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, mer problematisk än den vi nu ser i Asien eftersom det finns ett mer frekvent resande och utbyte mellan länderna.

– Skulle spridningen öka så finns det en beredskap. Jag är helt övertygad om att vi i Sverige klarar av det. Bland annat har laboratorieresurserna skalats upp, men visst skulle det bli en omprioritering och en undanträngningseffekt av andra sjukdomar, säger han.

Bygger på förtroende

Trots att samordning betonas inom ECDC har reglerna gällande karantän sett olika ut i olika länder. De elva svenskar som evakuerades från Wuhan i Kina uppmanades exempelvis till en frivillig hemkarantän.

– Regler vilar mycket på lagstiftning. I Sverige har vi den traditionen att bygga smittskyddsåtgärder på förtroende och kunskap. Vår erfarenhet är att bästa sättet att förhindra smittspridning är medborgarna känner till var farorna ligger och har en möjlighet att själva ta ansvar för det samt ta råd och anvisningar från sjukvården, säger Johan Carlson.

Hur utbrottet kommer att utvecklas återstår att se. Det finns analyser som pekar på att utbrottet snart når sin kulmen medan andra tror att viruset kan sprida sig över hela världen.

– Det är möjligt att coronaviruset är här för att stanna. Då får vi ställa in oss på det, men det är osannolikt att det här blir en ebolaliknande sjukdom med hög dödlighet. Viruset kan ta alla vägar – även försvinna som sars gjorde, vilket förvånade många, säger Johan Carlson.

ANNONS EXTERN LÄNK

50% rabatt på presenter varje dag hos Cervera – missa inte alla klipp

Cervera

Publisert: