Vargen på väg att hitta hem i Skåne

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Två vargar har setts vandra tillsammans vid Linderödsåsen i Skåne.

Är det en hane och en hona kan valpar vara på väg – och ett revir.

– Det är en stor oro. Det ringer jägare, lantbrukare och folk som bor nära men inte jagar själva, säger Lars Persson, ordförande i Jägareförbundet Skåne.

Uppgifterna om hur många vargar som egentligen finns i Skåne går isär. Länsstyrelsen har bekräftat att det finns tre vargar, men det finns uppgifter både om fyra och fem.

– Så länge det är vandringsvargar är det inte så farligt. De försvarar inte sitt revir på samma sätt och är aggressiva, säger Lars Persson.

Även LRF Skåne har tagit emot många samtal från bekymrade djurägare, främst från fårägare.

– Ja, de är ju oroliga och ifrågasätter om de kan fortsätta sin djurhållning. Får en varg smak på tamdjur så fortsätter den. Vi tror inte alls att det är lämpligt att ha något vargrevir i Skåne, säger verksamhetsutvecklare Jan Hultgren.

LRF Skåne vittnar om många bekymrade fårägare när vargen är på ingång.
Foto: Krister Hansson
LRF Skåne vittnar om många bekymrade fårägare när vargen är på ingång.

Enligt Jägareförbundet Skåne finns det långt fler vargar än vad Naturvårdsverket har satt som lägsta nivå.

– Vi är inte emot varg. Jag tycker själv att vargen är ett fantastiskt djur, men man ska ha den i sitt rätta sammanhang. Om det inte är ett jakttryck på varg så går de närmare och närmare människor, säger Lars Persson.

Varg dödade nio – 1821

Den senaste vargattacken i Sverige från en lösgående varg skedde för ganska exakt 200 år sedan. Den 27 mars 1821 ska en sexårig pojke ha dödats i Gysinge i Sandvikens kommun, av ”Gysingevargen”. När den sköts 27 april 1821 i Årsunda hade nio personer dödats, alla var barn utom en 18-årig kvinna.

– Tillåter man en vargstam eller ett revir i Skåne inverkar det också på jakten. Jagar vi inte våra viltstammar så blir de fler och skador på både jordbruk och skog ökar. Har du ett vargrevir så vill inte jägarna heller släppa sina hundar, eftersom vargen ser dem som en konkurrent, säger Lars Persson.

Foto: Länsstyrelsen Skåne / TT NYHETSBYRÅN
Skånsk varg fotograferad med viltkamera i februari 2017.

Jägareförbundet Skåne ser helst att det inte bildas något vargrevir i närheten av Degeberga, vid Linderödsåsen.

Hur gör man för att förhindra det?

– Som man har gjort tidigare, man skjuter bort dem. Det har man gjort i Mellansverige och på många andra ställen, gått in och skjutit bort hela reviret.

Länsstyrelsen Skåne, som bland annat har i uppdrag att genomföra rovdjursinventering årligen, bekräftar att det finns tre vargar samtidigt i länet just nu. Att det är ett vargpar vid åsen är inte helt säkert.

– Enligt Viltskadecentret var det en sanning för tio år sedan, att två vargar som går ihop alltid är ett par. Men sedan har de sett i olika forskningsprojekt att vargarna skiter lite i vad vi tror – vargar har ibland dokumenterats gå tillsammans en period för att efter en tid dela på sig, säger viltvårdshandläggaren David Börjesson vid Länsstyrelsen Skåne.

Han är en av dem som försöker spåra de två vargarna. Vädret är idealiskt, med snö som ligger kvar på marken för första gången på länge.

– Vårt uppdrag är att fastställa status. Är det här ett revirmarkerande par eller vilka individer är det?

Är det ovanligt många vargar som försöker etablera sig i Skåne?

– Mängden varg har ökat i södra Sverige, det finns varg i Sörmland och Östergötland. I Jönköping och Västra Götaland är det också en ny vargetablering nu. Det är inte omöjligt att det kan bli en vargetablering här, men än så länge har vi inga belägg för det.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Det är ovanligt att vi människor stöter på varg i det vilda – den vill helst ha oss på runt 300 meters avstånd, visar norska studier. Här är en av vargarna på Skansen.

Är vargstammen i Sverige hotad?

– Det finns ett politiskt mål med rovdjursetablering i Sverige och där är det utpekat att även Skåne ska vara en del av vargens utbredningsområde. Och det innebär att det ska vara varg i Skåne, säger David Börjesson.

Naturvårdsverket bestämmer referensnivån på varg i Sverige. Just nu ska det finnas minst 300 vargar i Sverige för att arten ska överleva på lång sikt.

– Förra årets inventeringsresultat pekade på 365 vargar, sedan har de fått valpar. Det har också varit en begränsad licensjakt i vissa län i mellersta Sverige så det exakta antalet nu vet inte någon. Inventering av stora rovdjur pågår fram till sista mars, först efter detta kommer vi veta mer om antalet vargar och lodjur i Sverige.

Om det ska finnas ett revir eller inte runt Degeberga har Länsstyrelsen ingen åsikt om.

– Vi följer utvecklingen. Vissa kräver att vi ska ut och skjuta bort dem, men det är inte Länsstyrelsens uppdrag. Vi ska så gott som det går följa utvecklingen av rovdjur i länet med varg, lodjur och kungsörn.

Aftonbladet har sökt Svenska rovdjursföreningen för en kommentar.

Foto: Junge, Heiko / TT NYHETSBYRÅN
Varg i Langedrag, Norge.

Älskade hatade varg

 • Sverige ska skydda vargen enligt svensk lag, EU-lagstiftning och internationella konventioner.

 • I början av 1960-talet ansågs vargen utrotad i Sverige, 1966 fridlystes den. 1977 dök en varg från finsk-ryska vargstammen upp i Norrbotten, ett par år senare syntes den till i Värmland. 1983 kom första valpkullen och lade grunden till Sveriges vargstam.

 • Vid inventeringen vintern 2019/2020 fanns cirka 450 vargar i Skandinavien, av dem fanns cirka 365 i Sverige. Enligt SLU Artdatabanken är vargen starkt hotad i Sverige. Globalt är vargen inte hotad, det beräknas finnas omkring 200 000.

 • Det största hotet mot den svenska vargstammen i dag är illegal jakt och att den är kraftigt inavlad.

 • Det är ovanligt att vi människor stöter på varg – den vill helst ha oss på runt 300 meters avstånd, visar norska studier. Många av dem som spårar varg har misslyckats att se någon, trots ihärdiga försök.

 • Ingen människa har dödats av en lösgående varg i Sverige sedan 1821 – den vargen hade vuxit upp i fångenskap och var på rymmen. Statistiskt sett är getingar och vårdslösa bilförare både vanligare och farligare än att möta en varg i skogen.

 • Vargfrågan är oerhört infekterad. Stad står oftast mot land, jägare och djurägare mot landsbygdsbor som tycker att vargen har rätt att leva i Sverige.

 • Risken att en lös jakthund i ett vargrevir dödas av varg är en på 9 000 under jaktdagar. Jagar du 30 dagar per år måste du släppa hunden i 300 år innan ett angrepp sker, statistiskt sett.

 • 2015 dödades eller skadades 17 hundar av varg, 96 av vildsvin och 483 i trafiken, enligt försäkringsbolag.

 • Älg står överst på menyn för vargen, den tar i större utsträckning älg i dålig kondition. Även rådjur, ren, bäver, hare och vildsvin står på menyn. Ibland tar vargen även tamdjur, framför allt får. När vargen ätit lämnar den ofta rester kvar som blir måltider för andra rovdjur, som kungsörn och järv.

 • Forskare har visat att vargar ylar för att samlas, men också för att hävda sina revir. Oftast ylar de kvälls- och nattetid och inte bara när det är fullmåne.

 • Om du trots allt möter en varg: Spring inte, då väcks vargens jaktinstinkter. Försök i stället att göra dig så stor som möjligt, skrik och väsnas tills den backar.
  Källa: Naturskyddsföreningen och de5stora.com

Jaktlagstiftningen

Enligt jaktlagen är vilda däggdjur och fåglar fredade. Viltet får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Det får endast jagas (fångas eller dödas) om jaktlagstiftningen följs eller efter beslut som har fattats med stöd av den.

Skyddsjakt

Beviljande av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

I jaktförordningens 9§ anges skälen till när skyddsjakt kan beviljas av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Källa: Naturvårdsverket

Publicerad:

LÄS VIDARE