Barn i skyddade boenden nekades skola

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Barn i skyddat boende nekades plats på ny skola under pandemin. Arkivbild.
Foto: JESSICA GOW/TT
Barn i skyddat boende nekades plats på ny skola under pandemin. Arkivbild.

Kvinnojourer vittnar om att barn i skyddade boenden ibland missar flera månader i skolan.

Under våren har dessutom barn som flytt med en förälder och tvingas byta skola nekats plats i en ny, med hänvisning till pandemin.

– Det var det dummaste jag hört, säger socialminister Lena Hallengren (S).

De allra flesta barn i Sverige har skolplikt från förskoleklass till dess barnet gått ut nian. Det gäller även barn som bor med en förälder i skyddat boende.

Över 6 000 barn vistas minst en natt i skyddat boende under ett år, enligt en kartläggning gjord av Socialstyrelsen. En del stannar betydligt längre.

TT har varit i kontakt med flera kvinnojourer som driver skyddade boenden och som vittnar om att barn kan vistas månad efter månad på boendet – utan att gå i skola.

– Socialtjänsten ger ibland kortsiktiga besked, två veckor i taget. Då får vi inte den kontinuitet som behövs för att barnet ska kunna gå in i en skolplats, en ny miljö, få nya kompisar, nya lärare. När man säger två veckor och sedan slutar det med sex månader då är det tråkigt att barnen inte hade ett skolsammanhang under den tiden. Så här är det ganska ofta, säger Bridgett Stehag, verksamhetschef på Agera kvinnojour i Solna i Stockholm.

Fick vänta några månader

Den här problematiken känns igen av fler.

– Det är alltid ett stort bekymmer med våra placeringar att vi oftast inte vet från början hur lång placeringen kommer vara. Det gör det svårt för oss att planera långsiktigt, berättar Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef på Kvinnojouren Öresund i Malmö.

Pandemin har försvårat situationen ytterligare.

– Skolorna har varit lite restriktiva med att ta in nya elever och de har i vissa fall sagt att de avvaktar till efter sommaren. För vår del har vi upplevt att det är barn som fått vänta, i några månader faktiskt, på att gå i skolan, säger Emily Lundquist, verksamhetsledare på Malmö kvinnojour.

Men att neka barn plats i skola och skylla på pandemin håller inte, anser socialminister Lena Hallengren (S).

– Det var det dummaste jag hört! Jag tänker att det var egenkonstruerat, att skolan tycker det var lite jobbigt. Det finns inget under corona som gör att barn inte ska gå i skolan, alla barn ska gå i skolan, säger Lena Hallengren.

Enligt Kvinnofridsbarometern från 2019, som genomförs av Unizon, saknar nästan tre av fyra kommuner en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

"Vet att det brister"

För att komma till rätta med bland annat detta är ett förslag om lagförändring under utredning. En av punkterna handlar om just elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende.

– Även barn i skyddade boenden har rätt till skolgång. Vi vet att det brister. Ibland kan det finnas skäl som att man flyttar från en kommun till en annan och det kan ta lite tid innan den situationen är hanterad. Det som är mer allvarligt är om man vistats flera månader i skyddat boende utan att få sin rätt till skolgång tillgodosedd, säger Lena Hallengren.

TT: Går det att komma runt problemet med att barnen missar skola till följd av Socialtjänstens kortsiktiga placeringar?

– Med den vetskapen tänker jag att då placerar väl kommunerna barnet i en skola från början, om man vet att det ofta blir ett halvår, säger Lena Hallengren.

TT: Men om det sedan visar sig att det faktiskt bara blev två veckor?

– Jag förstår att om det är väldigt kort tid så är det ett omfattande arbete men mot bakgrund av vad du säger, att man av erfarenhet vet att det ofta blir en månad eller ett halvår då är det viktigt att man gör det, barn har rätt att gå i skolan, det är min uppfattning.

Publicerad:

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

ÄMNEN I ARTIKELN