Citybanan närmar sig

NYHETER

Nu öppnar Örebro kommun dörren för medfinansiering

Efter måndagens möte i Stockholm går nu Örebro kommun, om än motvilligt, med på att skriva en skriva en avsiktsförklaring som kan leda fram till en medfinansiering av Citybanan.

– Vi känner oss nödda och tvungna att skriva på den här avsiktsförklaringen, säger kommunalråd Staffan Werme, (fp).

På måndagen var berörda kommuner, däribland Örebro, i Stockholm för att diskutera Citybanan med statens utredare Carl Cederskiöld.

– Citybanan är en nödvändighet, en nationell nödvändighet. Därför är det regeringens uppdrag att finansiera den, säger Staffan Werme.

Men trots det går nu Örebro kommun, om än motvilligt, med på att gå vidare i förhandlingarna om medfinansiering.

– Vi känner oss nödda och tvungna att skriva på den här avsiktsförklaringen, säger Staffan Werme.

Summan är oklar

Avsiktsförklaringen innebär att kommunen inte säger nej till staten om fortsatta förhandlingar om medfinansiering av Citybanan. Hur mycket kommunen kan bli tvungen att skjuta till vill Staffan Werme i dagsläget inte uttala sig om.

Nästa vecka ska statens förslag på hur avtalen kring Citybanan ska se ut vara klara.

Maria Soläng