Läkare gav botox mot migrän

NYHETER

Nu varnas han

Stockholm

En läkare i södra Sverige använde Botox mot migrän på två patienter. Nu varnas han av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan.

Socialstyrelsen anmälde läkaren. Han har injicerat antirynkmedlet Botox i pannan på en mor och hennes son som förebyggande behandling för migrän.

Hsan tycker inte att det finns "några kontrollerade undersökningar som entydigt visar att medlet har effekt vid behandling mot migrän".

Hsan skriver även att läkarens journalföring varit dålig. Dokumentation saknas om att läkaren tillräckligt undersökt patienterna, följt upp deras tillstånd eller informerat om riskerna med Botox.

TT