Otrohet kan ge livstids fängelse

NYHETER

Domarna beklagar beslutet

Stockholm

Otrogna makar i den amerikanska delstaten Michigan får se upp – den som ertappas med att bedra sin livskamrat kan få skaka galler livet ut.

Delstatens appellationsdomstol fastslog nyligen att utomäktenskapliga snedsprång kan betraktas som sexualförbrytelser av första graden och att den som åtalas för detta brott kan dömas till livstids fängelse. I sitt utslag beklagar dock rättens domare att de tvingas till detta konstaterande på grund av de lagar som politikerna stiftat.

”Vi frågar oss om det här verkligen är vad lagstiftarna avsåg”, skriver domaren William Murphy i utslaget. ”Men vi kan, såsom lagen är skriven, omöjligen komma till någon annan slutsats”.

Murphy konstaterar att ”rent tekniskt är envar som sysslar med sexuell penetrering i en relation utom äktenskapet skyldig till CSCI”, termen för de allvarligaste sexövergreppen i Michigans brottsbalk.

Ingen har dömts sedan 1971

Även om otrohet alltså fortfarande betraktas som ett brott i delstaten har ingen dömts för det sedan 1971. Ingen tror heller att åklagarna kommer att börja jaga gifta som vänsterprasslar. Men saken har fått juristerna att nervöst börja diskutera den egentliga avsikten bakom utslaget.

Somliga tror att domarna kanske ville ge en känga åt Michigans högsta domstol, som har förordnat att domare måste tolka stiftade lagar bokstavligt, vilka konsekvenserna än blir. I många andra amerikanska delstater tillåts domarna avvika från bokstavliga tolkningar om de anser att det får absurda följder.

Domare Murphy uppmanar nu Michigans lagstiftare att ”ta sig en titt till på lagspråket om de finner vårt utslag bekymmersamt”.

TT