”Med facit på hand gick en del avregleringar för långt”

NYHETER

Pär Nuder chattade med läsarna om (s) skuggbudget

William säger: Hej Pär! Vad tycker du om moderaternas sett att se på A-kassan?

Pär Nuder säger: Felaktigt och direkt skamligt. Man försämrar en bra försäkring - mest för de som redan har det sämst.

Anna säger: Hej Pär! Vilken är den viktigaste frågan i politiken enligt dig?

Pär Nuder säger: Jobben, rättvisan och tryggheten. De hänger samman med varandra.

AlexSthlm säger: Tjenare Per! vad tycker du är det positiva i dom borgerligas budget är?

Pär Nuder säger: Det är bra att man satsar mer på psykiatrin. Men helheten är dålig.

Myran säger: Hej! Borgarnas förslag om a-kassan kom inte som nån överraskning, de sa före valet att de skulle genomföra den. Varför tog ni inte fram de siffror vi har nu, som visar hur hårt det kommer att slå? Kanske hade ni vunnit då!

Pär Nuder säger: Jag talade om detta på varenda möte som jag var på i valrörelse! Frågan skall snarast riktas mot medierna; varför skrev man inte lika mycket om detta före valet - som efter valet?!

Annica säger: Hej Pär. Varför skall vi som jobbar och sliter inte få något medans ni alltid uppmuntrar till mer bidrag. Var är sporren för dom som är arbetsskygga för tro mig dom finns. I era argument så finns dom inte och då förstår jag vad ni menar. Men tyvärr svartjobb och bidragsfusk är större än vad ni tror.

Pär Nuder säger: Hej Annica! Det är fel väg att komma åt fusk genom att försämra för alla - även för dem som inte fuskar. Därför drog den förra socialdemokratiska regeringen igång ett omfattande arbete för att förhindra fusk i våra trygghetssystem.

Jens säger: Hej Pär! Vad anser du vara den viktigaste punkten i er alternativa budget?

Pär Nuder säger: Fler jobb - utan att orättvisorna behöver öka. Viktiga reformer, som tandvården.

Betty säger: Vad tror du om att alliansen flaggar om att sälja statliga bolag? Det är ju folkets ägodelar, som de tänker förskingra? Hur ska s hindra det, går det att rätta till alls?

Pär Nuder säger: Vi socialdemokrater kommer att göra vårt yttersta för att dessa hela svenska folkets tillgångar inte skall bjudas ut på en marknad.

Klas säger: Finns det inte ett behov av att reformera a-kassan? Är det rimligt att en försäkring betalas till 90% med skattemedel eller ett a-kassan blivit ett sätt att avlöna kultursektorn?

Pär Nuder säger: Det finns alltid behov av att reformera trygghetssystemen. Men det man gör nu är ingen reformering. Det är en ren och skär försämring, inget annat.

mufflonfåret säger: Skulle du vilja bli statsminister?

Pär Nuder säger: Jag har inga sådana ambitioner.

Melmac säger: Sänker man inkomstskatten något behöver människor inte bidrag, vilket resulterar i mindre skatteutgifter och man kan sänka inkomstskatten. En god cirkel tycker jag, vad tycker du?

Pär Nuder säger: Det du kallar för bidrag är i själva verket många gånger försäkringar, som vi har betalat för om något oförutsett inträffar: man blir arbetslös eller sjuk. Det är en del av vår trygghet och finansieras genom våra skatter.

delegaten säger: Vad skulle du helst förändra med EU?

Pär Nuder säger: Byråkratin.

väljare säger: Vilken samhällsanalys gör S idag; lever vi en tid som fortfarande präglas av en latent konflikt mellan arbete och kapital? Personligen betvivlar jag detta med tanke på den utveckling som entreprenörskapet - och värderingsbasen som omgärdar detta - haft i vårt land.

Pär Nuder säger: Konflikten mellan arbete och kapital kommer alltid att finnas. Men den tar sig andra uttryck idag jämfört med tidigare. Idag är kapitalet mer internationaliserat än någonsin. Motkrafter behövs därför på global nivå. Det behövs en ny modell, A Global Deal Between Labor and Capital, för att tala med engelska.

Nisse säger: Hej Pär!!! Vad säger du om det Maud Olofsson pratade om med bonusar till Företagsledare som ni plockade bort?

Pär Nuder säger: Helt orimligt. Dessa excesser i löner, förmåner, bonusar, optioner och annat till redan rika höginkomsttagare saknar allt folkligt stöd. Det säger en del om vad för slags parti Centern idag är.

lj säger: Du säger att citat "Vi socialdemokrater kommer att göra vårt yttersta för att dessa hela svenska folkets tillgångar inte skall bjudas ut på en marknad" -hur hänger detta samman med att ni är ansvariga för mycket av den avreglering som skett?

Pär Nuder säger: Det är riktigt att vi avreglerade marknader på 1980- och 90-talen. Men det kan inte jämföras med den utförsäljning av gemensamma tillgångar som nu förestår. Annars kan jag tycka, så här med facit i hand, att vissa avregleringar gick för långt.

Fredrik Karlsson säger: Hejsan Pär. Det som högerpartiet förespråkade mest innan valet som lägre arbetsgivaravgift och lägre förmögenhetsskatt. Varför vill inte S göra det? gör inte sänkt arbetsgivaravgift det lättare för företag? eller är det för dyrt på något sätt?

Pär Nuder säger: Det finns ingen garanti för att lägre skatter för företagen leder till ökad sysselsättning. Dessutom är arbetsgivaravgifterna viktiga för välfärden - som i sin tur är viktigt för företagen. T ex att vi har bra sociala försäkringar som gör människor villiga att ställa om och gå från ett arbete till ett nytt arbete.

johan säger: Vet du hur stor del av befolkningen som lever på bidrag? Vart går smärtgränsen?

Pär Nuder säger: Det är för många som står utanför arbetsmarkanden. Därför är det viktiga att skapa nya jobb. Men det gör man inte genom att försämra för dem som står utanför.

hellan säger: Varför tror du att borgarna vann valet?

Pär Nuder säger: Det finns inget enkelt eller enda svar. Men jag tror att det hade att göra med att vi socialdemokrater var för lite samhällskritiska och inte fångade de frågor, som människor ställer och upplever i sin vardag. Vi har anledning att självkritiskt granska oss själva - vad vi sade och hur vi gjorde.

L-C säger: Hej Per... De flesta ekonomer är idag överens om att det egentligen aldrig kommer att gå att nå full sysselsättning med det inflationsmål som vi har! Dvs även om den borgerliga regeringens ekonomiska politik ger dynamiska effekter så kommer dessa snart att neutraliseras av en höjd ränta från riksbanken... Varför påpekade ni aldrig detta i valrörelsen? Är det av det enkla faktumet att varken ni eller de borgerliga egentligen vill ha full sysselsättning eftersom det skulle påverka inflationen?

Pär Nuder säger: Nej, det stämmer inte. Vi socialdemokrater vill ha full sysselsättning. Det är en konstlad motsättning mellan inflation och låg arbetslöshet som du målar upp. En annan sak är hur penningpolitiken i varje ögonblick skall vara utformad för att bidra till full sysselsättning.

Martin G säger: Varför står så många utanför arbetsmarknaden då? Socialdemokraterna har ju styrt länge utan några resultat, förutom att många är satta i åtgärder som inte fungerar.

Pär Nuder säger: Sedan 1994 har det tillkommit 440 000 nya jobb. Bara i år tillkommer ungefär 70 000 nya jobb - och det beror inte på den borgerliga regeringens politik. Följdriktigt sjunker också arbetslösheten nu. Men den kommer dessvärre att öka kraftigt nästa år med den nya regeringens politik. Vårt recept för fler jobb är utbildning, forksning, trygghet, ökad konkurrenskraft, hjälp till de arbetslösa, infrastrukturinvesteringar - inte försämringar för de som redan har det allra svårast.

Anders säger: 31 år, långtidsarbetslös med akademisk examen. Jag sitter verkligen i skiten nu. Vad har du för råd att ge mig? Jag vill ha jobb och söker massor men får inga kvalificerade. Ska jag söka i kassan på ICA?

Pär Nuder äger: Svårt att ge personliga råd, för jag vet inte allt om just din situation. Men jag hoppas verkligen att du finner ett jobb.

Tack för mig!/Pär

aftonbladet.se