Nej för Lars Vilks Muhammedhundar

NYHETER

Gerlesborg hänvisar till skolans säkerhet

Göteborg

Konstskolan Gerlesborg i Bohuslän kommer inte att visa Lars Vilks bilder på profeten Muhammed som hund.

Styrelsen hänvisar till skolans säkerhet.

– Vi har bedömt att skolan saknar resurser och möjligheter att möta sådana säkerhetsproblem som kan uppstå. Vi måste värna våra elever, säger Ove Martin Wall, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Gerlesborgsskolan i Hamburgsund.

Beslutet togs vid ett ordinarie styrelsemöte i helgen. Han vill inte uttala sig om huruvida styrelsen var enig eller om diskussionerna i frågan var livliga.

För några veckor sedan valde en konstförening i Värmland att ta bort Vilks Muhammedbilder dagen innan en utställningen på temat hundar skulle öppna i traktens hembygdsförening. Beslutet togs efter att bland annat hembygdsföreningen hade reagerat.

Det blev startskottet för en infekterad debatt som förts i tidningar och på internet.

Polisanmälda hot

Lars Vilks har sedan dess dödshotats två gånger. Anonyma personer har ringt upp och sagt att han ska slaktas och få halsen avskuren. Andra gången polisanmälde han hotet.

– Jag tror inte att det är mer än psykologiska hot, de vill skrämma mig. Men det kan alltid finnas någon galning, säger Lars Vilks till TT.

Efter refuseringen i Värmland bestämde han sig för att göra ett nytt försök på Gerlesborg, där han om en vecka ska medverka i en utställning tillsammans med andra lärare på skolan.

Styrelsen har endast tittat på säkerhetsfrågan. Man har över huvud taget inte bedömt den konstnärliga kvaliteten på bilderna.

Yttrandefrihet

Beslutet blev en överraskning för Vilks, som också tycker att styrelsen formulerar sig på ett dumt sätt. Det hade varit smartare att säga att det handlar om en kränkning än att man är rädd för säkerheten. Att en liten konstförening i Värmland gör det är en sak, men en av landets mest renommerade konstskolor är något annat, anser han.

– Att lägga sig för hot är väldigt allvarligt för yttrandefriheten, men handlar det om kränkning är det godtagbart.

Själv står han fast vid att bilderna ska tillåtas.

– Det finns ingen som helst anledning att göra undantag för en speciell religion. Det är en flera hundra år gammal tradition som vi har i väst att man får kritisera religioner och karikera religiösa symboler.

Lars Vilks vill fortfarande visa sina bilder men vet inte hur han ska gå vidare.

– Jag får väl vädja och fråga om det finns någon institution som vågar visa dem.

Jenny Petersson/TT