Polisen ska få möjlighet till buggning

NYHETER

”Sverige ska mycket kraftfullt bekämpa terrorism”

Sverige ska mycket kraftfullt bekämpa terrorism och grov, organiserad brottslighet.

– Polisen ska få möjlighet till buggning, men de besluten ska föregås av mycket noggranna överväganden och ge skydd åt den personliga integriteten, säger Fredrik Reinfeldt under sin regeringsförklaring.

Han berättade också att Sverige ska skapa en särskild krisorganisation för att hantera allvarliga nationella kriser.

– Vi ska samverka internationellt för att bekämpa terrorismen, sade Reinfeldt.

Regeringens ambition är att öka antalet poliser till 20 000. Alla brott ska utredas, oavsett gärningsmannens ålder. Regeringen vill skärpa straffen för misshandel, grov misshandel, våldtäkt och grov våldtäkt, rån och grovt rån, samt grov kvinnofridskränkning. En lag om en skyldighet att ingripa när någon är i nöd ska utredas.

Läs också:

Robert Triches, TT