”Nedskärningarna går ut över folket”

NYHETER

Frustration över att åtgärder i brandförsvaret dröjer

Nedskärningarna inom Stockholms brandförsvar har slagit hårt mot stationerna. Men trots kritik drar de utlovade åtgärderna ut på tiden.

– Vi blir färre medan området vi ska täcka blir större. Det här går ut över medborgarna, de som vi har i uppgift att hjälpa, säger brandmannen Anders Holmqvist.

Foto: Brandmannen Anders Holmqvist är upprörd över besparingarna inom brandförvaret.

I april genomfördes den stora omorganisationen inom Stockholms brandförsvar. Under 2007-2008 ska den ge besparingar på 60 miljoner kronor. Bland annat har det skurits ned kraftigt i den operativa verksamheten, vilket har resulterat i att varje brandstation endast bemannas med sju brandmän.

Samtidigt har 65 anställda accepterat olika förmåns- och pensionsavtal mot att de slutar i förtid.

Ökad arbetsbelastning

Det har, enligt en rapport som stadsledningskontoret presenterade i juli, lett till att både värdefull kompetens gått förlorad samtidigt som arbetsbelastningen ökat för varje brandman. Nu kräver fackförbundet Kommunal en åtgärdsplan.

– Jag ska kräva att man anpassar sig till analyserna vi kommit fram till och göra en handlingsplan för att beta av de här punkterna. Det är enda sättet att komma i ordning med verksamheten, säger Matts Jangerstad, huvudskyddsombud på fackförbundet Kommunal.

– Både arbetstagare och kommunens invånare har förlorat väldigt stort på det här, säger han.

En brandbil mindre

På Katarina Brandstation är nedskärningarna kännbara. Elva brandmän har blivit sju. En brandbil har plockats bort.

– Nu måste rökdykaren bryta upp dörren själv vid en lägenhetsbrand. Det tar krafter och framför allt längre tid. De där minuterna kan bli frågan om liv och död, säger brandmannen Anders Holmqvist.