Hög radonhalt i skola i över fyra år

Publicerad:
Uppdaterad:

Kommunen uppmätte hälsofarlig radongas långt över gränsvärdet i klassrum på en skola i Södertälje.

Men först efter fyra och ett halvt år var sprickorna i den gamla byggnaden tillräckligt tätade.

– Vi borde fått veta, säger elvaåriga eleven Cecilia Sinemi, som gått i skolan de senaste fem åren, till Länstidningen i Södertälje.

I skolans källare registrerades 30 gånger högre nivåer än gränsvärdet för den hälsofarliga ädelgasen radon. I klass- och personalrum fanns fyra gånger så mycket av den cancerframkallande gasen i luften.

Upptäckten på Oxbackskolan i Södertälje gjordes redan i november 2002. Men först i våras hade fastighetsägaren Telge fastigheter tätat sprickorna i den 100-åriga husgrunden så att mängden radon inte översteg gränsvärdena.

Varför det dröjde är oklart. Både miljökontoret och fastighetsägaren medger att de borde ha åtgärdat radongasen snabbare.

200 till 700 fall av lungcancer inträffar årligen på grund av radon. Bara rökning orsakar fler fall av cancertypen.

TT

Publicerad: