Domare vill göra månggifte lagligt

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2007-12-14

Justitierådet Stefan Lindskog vill riva upp äktenskapsbalken

En av landets tyngsta jurister vill göra månggifte lagligt i Sverige.

Han vill också ändra lagen för att ge udda samlevnadsformer ett starkare juridiskt skydd.

– Jag tycker att det är konstigt att just en sexuell relation ska vara inkörsporten till ett samlevnadskontrakt, säger Stefan Lindskog i TV8:s ”Rättens tjänare”.

Han är docent i civilrätt, han har varit ordförande för Advokatsamfundet och blir vid årsskiftet justitieråd och domare i Högsta domstolen.

Vill skilja lag och moral

Nu ställer sig Stean Lindskog bakom tidigare krav på att riva upp äktenskapsbalken.

– Om en man lever ihop med tio hustrur så är det idag så att nio av dessa inte är förtjänta av rättsordningens skydd bara för att de har valt en annan samlevnadsform. Det tycker jag är fel, säger han i TV8.

Lindskog vill skilja helt på juridiken och det moraliska och tycker att rättsstaten överhuvud taget inte ska lägga sig i vare sig religiösa eller privatmoraliska skäl för varför människor lever tillsammans.

Udda konstellationer

Något som kräver att lagen ändras.

– Idag består äktenskapet av det juridiska, det religiösa och det moraliska. Varför kan man inte begränsa lagstiftningen till det juridiska, som ett samlevnadskontrakt som regleras i en balk, alldeles oavsett sexuell läggning och alldeles oavsett om man har ett sexuellt förhållande överhuvudtaget, säger Lindskog.

– Man kan ju tänka sig två bröder eller en mor och hennes son som lever tillsammans – udda konstellationer som finns på landet men som lagstiftaren inte bryr sig om idag. De behöver ju också reglera sitt samägande på ett bra sätt.

Kravet på juridiskt skydd för andra samlevnadsformer än äktenskap har tidigare framförts av Gudrun Schymans parti feministiskt initiativ.

Programmet sänds i TV8 nu på måndag den 17 december klockan 22.