Chefer döms för svindel mot HSB

Foto: HSB Malmös förre vd Johnny Örbäck döms till ett år och sex månaders fängelse.
NYHETER

HSB Malmös förre vd Johnny Örbäck döms till ett år och sex månaders fängelse grov trolöshet mot huvudman. Samma straff tilldömer tingsrätten även en annan före detta HSB-chef som åtalats för samma brott samt en fastighetsmäklare åtalad för medhjälp till brottet.

De före detta HSB-cheferna åtalades för att tillsammans med en fastighetsmäklare i början av 2000-talet ha genomfört fastighetsaffärer där HSB ska ha gått miste om 38 miljoner kronor, enligt Ekobrottsmyndighetens vice chefsåklagare Lars Olson.

Vid rättegången i Malmö tingsrätt i början av november redogjorde han för hur merparten av pengarna förts över till Luxemburg, till en person som är nära förknippad med de åtalade.

Enligt åklagaren har det sedan inte gått att se vems ficka pengarna till slut hamnade i, sedan de vandrat från konto till konto. Men det gick inte att visa att de nu dömda gjorde affärerna för egen vinning och därför åtalades de inte för förskingring.

Alla de dömda har nekat till brott.

Turning Torso

Johnny Örbäck är känd för att ha drivit igenom bygget av Malmös världsberömda skyskrapa Turning Torso. Bygget var omdiskuterat och vållade bråk inom HSB. När kostnaderna drog i väg tvingades Örbäck avgå som vd och nekades samtidigt ansvarsfrihet på grund av bristfällig redovisning.

Örbäck döms också till näringsförbud i tre år från det att domen vunnit laga kraft.

Missbrukat sina förtroendeställningar

Tingsrätten anser att HSB-cheferna haft en förtroendeställning och att de genom den haft till uppgift att sköta HSB-bolaget Sundsfastigheters ekonomiska angelägenheter.

Enligt domen har de två gemensamt och i samråd missbrukat sina förtroendeställningar genom att de för Sundsfastigheters räkning har köpt ett bolag för 22 miljoner kronor – trots att det inte fanns några tillgångar i bolaget.

Brottet bedöms som grovt eftersom det handlar om ett så stort belopp, enligt tingsrätten.

Fastighetsmäklaren döms till medhjälp eftersom han har främjat HSB-chefernas gärning, enligt domstolen.

Däremot frias alla tre från affären med dotterbolaget Povett som såldes för 100000 kronor trots tillgångar på 16 miljoner kronor.

TT