...men i Sverige är idén främmande

NYHETER

”Det är inte en fråga för regeringen”

Intresset från regeringshåll för ett svenskt system med pant på batterier är minimalt.

– Det är producenterna som har ansvar för att batterierna samlas in och återvinns. Det här är inte en fråga för regeringen, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på miljödepartementet.

Frågan om pant på batterier har diskuterats – och sågats – för länge sedan i Sverige. I utredningen ”Batterier - en laddad fråga” från 1996 lanserades och förkastades tanken på ett pantsystem för batterier liknande det för exempelvis aluminumburkar och tomglas.

En förklaring till det kan vara att svenskarna tillhör de flitigaste återlämnarna i Europa. Å andra sidan ligger Danmark i topp i samma liga.

– Sverige, Danmark och Holland är de länder där högst andel batterier lämnas in för återvinnig eller deponering, säger Jessica Christiansen på Avfall Sverige, branschorganisation för avfallshantering och återvinning i Sverige.

”Producenternas ansvar”

Återlämningsbenägenheten för olika typer av batterier varierar, exempelvis lämnas nästan alla bilbatterier vi använt färdigt till återvinning. Medan bara mellan 55 och 65 procent av småbatterierna hamnar i holken.

Väldigt många, mellan 95 och 98 procent av befolkningen, vet om att batterier ska lämnas in och inte får kastas i soporna.

Med så utbredd medvetenhet kring att batterier är farliga för naturen skulle kanske en morot i form av en pantbelöning kunna öka återlämningen ytterligare?

– Det finns inget som hindrar att vi inför ett sådant system i Sverige. Men det är producenternas ansvar. Inte regeringens, säger Elisabet Falemo.

Robert Triches