Läkare missade brusten hälsena

NYHETER

”Anders”, 67, haltade på sin svullna fot i sju månader - nu blir han aldrig bra igen

Distriktsläkaren begrep inte att hälsenan var av och skickade hem ”Anders”, 67, med en elastisk binda runt den groteskt uppsvällda foten.

Först sju månader senare fick han komma till en ortoped.

– Det tog bara två minuter så konstaterade ortopeden att hälsenan var av, säger han.

Foto: Smärtsamt Den brustna hälsenan gav upphov till en kraftig blödning i foten. Och mycket smärta.

”Anders” (fingerat namn) skulle genomföra en takreparation och stod på stege, cirka en och en halv meter upp. Plötsligt vred sig stegen och Anders föll till marken med höger fot under sig.

Han åkte till akuten och fick träffa en distriktsläkare.

– Han skickade mig till röntgen och de tog en fem-sex bilder, berättar Anders.

Distriktsläkaren såg inte något benbrott på röntgenbilderna och sade att Anders råkat ut för en kraftig stukning. Det kunde göra ont upp till ett halvår, sade han och skickade hem Anders med kryckor och ett stödbandage i form av en elastisk binda.

Smärtsamt

Smärtan höll Anders vaken på nätterna. Han kunde inte stödja överhuvudtaget på foten och hoppade fram på kryckorna. Efter några månader fick han nog och gick till en vårdcentral, där han fick en remiss till ortopeden. Ytterligare några månader senare kom han dit.

– Det tog ortopeden två minuter att konstatera vad som var fel, hälsenan var helt av, berättar Anders.

Nu är skadan irreparabel.

– Ortopeden berättade för mig att ändarna på den brustna hälsenan har förtvinat och inte kan sys ihop. Det skulle ha gjorts direkt efter olyckan i sådana fall.

Förändrat livet

Dessutom är Anders diabetiker och en operation är inte riskfri.

– Nuförtiden kan jag halta fram utan kryckor, men foten är instabil och jag har vinglig gång. Mitt liv har förändrats helt, säger han.

Distriktsläkaren som tog emot Anders på akuten har nu fått en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN anser att läkaren borde haft tillräckligt med fantasi att kunna föreställa sig att Anders råkat ut för en mjukdelsskada, även om det inte förelåg något benbrott.

– Ortopeden ligger vägg i vägg med akuten. Distriktsläkaren kunde väl bett någon där titta på min fot när han själv var osäker, säger Anders.

Någon ekonomisk ersättning för sitt lidande och försämrade livskvalité har inte Anders fått hittills.

– Jag är inte ute efter att halshugga någon läkare. Jag vill bara att andra inte ska råka ut för samma sak som jag har gjort.

Robert Triches