Han fick aldrig en ärlig chans

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Lennart Daléus fick aldrig en ärlig chans.

Att ta över ett parti i kris tre månader före ett ödesval är dömt att misslyckas.

Efterträdaren får lite längre tid på sig att vända siffrorna.

Efter 31 månader som partiledare kastar Lennart Daléus in handduken. Modigt motiverar han avhoppet med att hans intellektuella kapacitet och själsförmåga inte räcker för att framgångsrikt leda centern i valet nästa år.

Det kanske är sant. Odiskutabelt är däremot att Daléus aldrig fick en ärlig chans. I samma ögonblick som Olof Johansson valde att hoppa av tre månader före valet 1998 gav han sin efterträdare dödskyssen.

Små möjligheter till framgång

Ett parti som tvingas att presentera ordföranden med bild och texten "det här är Lennart" på valaffischerna har små möjligheter att nå framgång. Mycket riktigt blev centerns valresultat, som stadigt försämrats sedan 1973, det sämsta hittills.

Lennart Daléus start som partiledare blev alltså mardrömslik.

Men fortsättningen har inte heller kantats av framgångar.

Stockholmaren Daléus varken talade eller lät som en centerpartist enligt den nyligen avhoppade partisekreteraren Ola Alterå. Värre är att han inte riktigt verkar ha förstått att centerns styrka är dess karaktär av landsbygdsparti.

Där, utanför tillväxtorterna, finns partiets kärna och själ.

Där är centerns gamla profilfrågor om decentralisering och småskalighet mer än slagord, de är ett sätt att överleva.

Lennart Daléus gjorde fåfänga försök att nå nya väljargrupper. Digital allemansrätt blev hans speciella fråga.

Men vad betyder det? Många grubblar än.

Efter att framgångsrikt ha samarbetat med socialdemokraterna under flera år styrde Daléus dessutom partiet tillbaka till den gamla fållan, det borgerliga blocket. Det förstärkte den själlösa bilden.

Det är svårt, på gränsen till omöjligt att förklara varför man ena dagen tycker att Göran Persson är en bra statsminister när man nästa vill byta ut honom mot Bo Lundgren så snabbt som möjligt.

Centerns nye partiledare får lite längre tid på sig än Daléus att rädda partiet från sotdöden.

Risken är överhängande att centern inte klarar riksdagens fyraprocentsspärr i nästa val. Ledningskris parad med politisk kris är ingen lyckad kombination.

Lyckades inte tala om det

Knivarna var slipade för en holmgång med partiledaren på centerns kommundagar i Västerås i början av februari.

Nu slipper kommunalråden kritisera Daléus och smida ränker i korridorerna, en centerspecialitet som hugade tränar på varje år under den veckolånga partistämman.

I stället kan diskussionen inriktas på partiets verkliga problem.

Nämligen vad centern står för. Det tyckte visserligen Lennart Daléus att han visste.

Men med tanke på opinionssiffrorna lyckades han inte tala om det.

Publicerad: