Nya beviset: Kvinnor är starkare överlevare

avMalin Wigen

Publicerad:
Kvinnor  lever längre än män även under extrema förhållanden.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Kvinnor lever längre än män även under extrema förhållanden.

Kvinnor lever längre än män, även under extrema förhållanden och sjukdomar. Det visar en ny dansk studie av forskare vid Syddansk Universitetet.

Kvinnor lever längre än män i nästan alla av världens länder – även under extrema levnadsförhållanden. Det har Virginia Zarulli och hennes kollegor vid Syddansk Universitetet, SDU, kommit fram till i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hon har studerat data från sju historiska befolkningsgrupper där den förväntade livslängden är extremt låg, nämligen under 20 år.

Grupperna är slavar i Trinidad och frigivna amerikanska slavar i Liberia i början av 1900-talet. Svenska, irländska och ukrainska befolkningen under hungersnöden år 1772-1773 och 1845-1849 samt 1933. Och slutligen den isländska befolkningen under mässlingsepidemin 1846 och 1882.

– Vi studerade dessa grupper just på grund av de extrema förhållanden som de utsattes för. På så sätt kunde vi få svar på om kvinnor överlevde bättre än män under svält och sjukdomar, säger forskaren Virginia Zarulli, till SDU.

Det visade sig att livslängden för kvinnor var högre än för män i alla befolkningsgrupper som analyserades. Kvinnor levde ett halvt år till tre och ett halvt år längre.

Kvinnor lever längre med sämre hälsa

I samtliga grupper så var den främsta orsaken till skillnaden mellan förväntad livslängd för män och kvinnor de stora skillnaderna i barndödligheten. Enligt forskarna så indikerar resultaten att kvinnornas fördel i förhållande till överlevelse har betydande biologiska orsaker som påverkas av sociala och miljömässiga faktorer.

– När nyfödda tjejer har större chans att överleva än nyfödda pojkar indikerar det att det är en biologisk effekt snarare än ett resultat av sociala förhållanden. Den grundläggande biologiska skillnaden i överlevnad blir såklart påverkad av de sociala förhållanden och miljön de lever i. Men resultatet pekar på en stark biologisk förklaring bakom skillnaden i män och kvinnors överlevnad, säger Virginia Zarulli.

Resultaten av studien är till för att belysa varför kvinnor lever längre än män, trots att de har sämre hälsa. Vilket är en av anledningarna till att många forskare som studerar om åldrande förutspår att en framtida befolkning kommer att domineras av ett ökande antal änkor med dålig hälsa. Kvinnor är i allmänhet är sjukare än män, men har lägre dödlighet, skriver SDU.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM